Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nødnummer

BRANN                110
POLITI                  112
AMBULANSE       113

Nødnummer og beredskapstelefoner

Plan for kriseledelse

De aller fleste kriser og uønskede hendelser håndteres av enheter som en del av ordinær kommunal drift . Dette er i tråd med ansvars-, nærhets-, og likhetsprinsippet. Når hendelsene når et visst omfang, eller krever tverrfaglig innsats, er det nødvendig å forsterke og koordinere arbeidet. Da etableres den kommunale kriseledelsen som ledes av rådmannen, og for øvrig består av ordfører, kommunalsjefer, kommuneoverlege og leder av det kommunale beredskapsarbeidet. I tillegg innkalles andre aktuelle kommunale ressurser etter behov, samt at Lensmannen normalt også deltari kriseledelsen.

Kommuneorganisasjonen rår over store ressurser i form av personalressurser, kompetanse, bygg og anlegg. Det er et mål at kommunen skal være organisert på en slik måte at den er robust og i best mulig stand til å mestre uforutsette hendelser og situasjoner. Alle virksomheter i kommunen har krav om å utarbeide og vedlikeholde egne beredskapsplaner.

Kommunen har et eget psykososiale kriseteam  som skal yte psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer. Enheten er en ressurs- og støtteenhet for de som rammes, og skal bistå innsatspersonellet inntil det ordinære støtteapparatet kan overta oppfølgingen.

Kontaktinformasjon

SMS varsling fra kommunen (UMS)

Søndre Land Kommune har  et system for å varsle publikum med SMS og talebeskjed. Dette brukes for å spre nødvendig informasjon om vann og avløp. Det brukes også av brann og feievesen.

Nå kan du få beskjed ved kriser, planlagt vedlikehold av vannrør, uventet vannavbrudd og lignende. Du har også mulighet til å kontrollere at vi har riktig kontaktinformasjon om deg.

I noen tilfeller er det kjekt å kunne få direkte beskjed uten å måtte gå veien om tidkrevende postgang. Det skjer ved at vi har et system hvor alle som er folkeregistrert som bosatt i et avgrenset område, og som har registrert mobil- eller fasttelefonnummer, kan kontaktes samtidig. 

Har du mobiltelefon, får du sms, mens fasttelefonabonnenter som ikke har mobil får en automatisert talemelding.

Slike tilfeller kan for eksempel være: 

 • Beskjed om koking av vann
 • Uventet vannavbrudd
 • En krisesituasjon
 • Planlagt vedlikehold av vann- og avløpsrør
 • Stengte kommunale veger

Du kan kontrollere og endre din oppføring i UMS Varslingstjeneste.

NB! Er du hytteeier eller student, men ikke folkeregistrert og bosatt i Søndre Land kommune, kan du registrere deg på en adresse i Søndre Land som du normalt besøker, da vil du få beskjed hvis noe skjer, selv om du ikke er registrert på adressen i folkeregisteret. 

I forbindelse med  hendelser som for eksempel vannavstenging, veistenginger, varsel om krise, driftsavbrudd etc., vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området. Ved talemeldinger blir du bedt om å taste:

 • 1 - for å bekrefte at du mottok meldingen.
 • 0 - for å få meldingen lest opp på nytt.

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra Matrikkelen, landets offisielle eiendomsregister.

Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar derfor heller ikke varsel.

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Det betyr at de ikke mottar varsling med dagens system.

Dersom du har slikt nummer og ønsker varsling, kan du registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Adressedatabasen som blir benyttet for varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene, og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Varslingstjeneste.


Merk at varsel til fasttelefoner skjer via en automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svarttjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling. 

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte, er vi avhengige av hjelp fra dere. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert på UMS Varslingstejneste.

Søndre Land kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde.

Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Virksomheter og personer med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal for vedlikehold av kontaktdata.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

 • Alders- og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller/overnattingsbedrifter
 • Lager/medisinsk
 • Næringsmiddelindustri
 • Melkebønder
 • Renseri/vaskeri
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører til en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du melde inn adressen din til kommunen, med en forklaring på hvorfor du trenger tjeneste som spesielt sårbar abonnent.

Kontaktinformasjon

Merk henvendelsen tjeneste "spesielt sårbar abonnent".

Lurer du på noe? 

For eventuelle spørsmål kan du kontakte beredskapsansvarlig.

Kontaktinformasjon

Hva kan du gjøre selv? Tips fra Statsforvalterens beredskapsavdeling

Ikke bare det offentlige har et ansvar for å forberede seg; det har også du som innbygger. Dersom strømmen blir borte over lengre tid er det viktig å merke seg følgende:

 • Sørg for at du har stearinlys, fyrstikker og lommelykter
 • Det er lurt å ha en radio med batterier. NRK har et beredskapsansvar. I kriser vil NRK sende meldinger med viktig informasjon til deg.
 • Har du kun elektrisk oppvarming? Hva gjør du dersom strømmen blir borte i flere dager i den kalde årstiden?

Dersom du har behov for akutthjelp, og telefonen ikke virker, bør du vurdere følgende:

 • Prøv alle kommunikasjonsmidler. Selv om ett middel er nede, kan det hende de andre virker. Dvs prøv fasttelefon, mobiltelefon, og internett (Skype).
 • 112 fungerer uansett hvilken teleleverandør du har, men det er kun 112 (politi) som gjør det. Om det gjelder brann eller helse ringer du 112 og ber om å bli satt over. Det kan være du må fjerne sim-kortet om det ikke virker med en gang.
 • Oppsøk naboen. Det kan være store forskjeller i nettene når det er brudd.
 • Om du har mulighet, forflytt deg slik at du bytter mobilmast. Det kan godt hende nabomasta virker selv om masta ikke virker der du bor.
 • Reis til kommunesenteret. Der oppsøker du legevakt, lensmann eller kommunehus. Disse har mulighet for viderevarsling, ved for eksempel å bruke satellitt-telefon.

Om strøm og kommunikasjon er borte over lengre tid, vil vi oppfordre til å oppsøke naboene for å forsikre seg om at de har det bra. Det er alltid bra å bry seg.

Kampanjen:
"Du er en del av Norges beredskap"

Les mer her: Du er en del av Norges beredskap

Aktuelle dokumenter

Beredskapsplan for Søndre Land kommune - overordnet del


Publisert: 19.02.2018 08.39.58
Sist endret: 10.04.2024 15.43