Nødnummer og beredskapstelefoner

På denne siden finner du kontaktinformasjon til viktige instanser.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nødnummer

Brann og større ulykker - 110
Politi og redningssentral - 112
Ambulanse - medisinsk nødtelefon - 113

Barnevernvakt

Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Barnevernvakten er tilgjengelig på kvelder og i helger gjennom hele året - også i høytider og ferier Tilbudet er felles for flere kommuner i Gjøvikregionen og Hadelandsregionen.

Legevakt

Trenger du hjelp med akutt skade eller sykdom utenom fastlegens kontortid, ringer du 116117, du vil da bli koblet til nærmeste legevakt. Ved livstruende situasjoner ringer du 113.

Besøksadresse: 

Legevakt i Gjøvik interkommunale legevakt

Hverdager:  kl. 15:00 – 08:00.

Helg og helligdager: Hele døgnet

Ta kontakt også hvis du, eller noen du kjenner, har vært utsatt for et seksuelt overgrep, seksuell vold eller vold i nære relasjoner (overgrepsmottak).

Krisesenter

Døgnåpen hjelpetelefon 61 17 55 60.

Gjøvik krisesenter er et interkommunalt gratis og døgnåpent tilbud til barn, kvinner og menn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, voldtekt og tvangsekteskap.

Skader på kommunale bygg

Vakttelefon  For melding av skade på kommunale bygg som det haster å utbedre. Vakttelefon på hverdager etter kl 15.20 og i helger.

Andre viktige telefonnummer

Funksjon Telefon
Befalsvakt i brannvesenet: 970 13 340
Veterinærvakt: 61 17 74 40
Fylkesveger 175
Feilmelding strøm VOKKS 61 11 16 88

Vakttelefon vann/avløp og kommunale veger  (utenom kontortid)

918 40 103

Publisert: 26.02.2018 15.25.39
Sist endret: 02.08.2021 12.45