Velferdsteknologi

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om velferdsteknologi

Velferdsteknoligi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livkvalitet og verdighet for brukeren (Direktoratet for E-helse).

Velferdsteknologi handler om mennesker og ikke teknologi. Dette betyr at det vil være ditt behov som avgjør hvilke løsninger som kan være aktuelle. Tjenesten er under stadig endring og utvikling, og kommunen vil legge vekt på å finne gode løsninger særlig innen disse områdene:

 • Trygghet ute
 • Trygghet inne i eget hjem
 • Trygghet inne i institusjon/bemannet bolig
 • Medisinstøtte
 • Samhandling med nærstående og frivillige
 • Sosial deltagelse

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som du kan bære i et kjede rundt halsen, eller rundt håndleddet. Du kan utløse alarmen dersom du faller, blir syk eller trenger akutt hjelp. Alarmen mottas og hjelpen blir sendt hjem til deg uansett når på døgnet du trenger det.

Du kan søke om trygghetsalarm dersom du:

 • Er eldre og har nedsatt helse
 • Er kronisk syk eller har funksjonsnedsettelser
 • Bor alene og føler deg utrygg

Du har ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen vil vurdere om trygghetsalarm er aktuelt for deg.

Når kommunen vurderer søknaden din, vil vi se på om det foreligger:

 • Sykdom eller forhold som kan gi akutt behov for hjelp
 • Reell fare for fall knyttet til utrygghet og engstelse

Kommunen vil også vurdere om f.eks. mobiltelefon eller trådløs telefon kan gi samme hjelp og trygghet.

Satser for egenbetaling 

Hvordan søke om velferdsteknologi?

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon

Søknadsskjemaer finner du i Skjemaoversikten

 Aktuelle lenker

Helsenorge

Helsedirektoratet

Direktoratet for e-helse

Aktuelle lover

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 a

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1


Publisert: 21.09.2016 11.16.44
Sist endret: 29.05.2018 14.47