Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Matombringing

Dersom du har helseproblemer og ikke er i stand til å lage middag selv, kan du kjøpe ferdiglaget middagsmat levert på døren.

Kommunen tilbyr matombringing for at du skal kunne bo hjemme og få dekket behovet for sunn, god og næringsrik mat. Du kan kjøpe mat en eller flere dager i uken for en kortere eller lengre periode.

Hva koster det?

Du betaler en fast pris pr. porsjon, fastsatt av kommunestyret.

Prisene finner du her

Hvordan søke?

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon Tildelings- og korrdinerende enhet.

Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester finner du i Skjemaportalen

Skjema for utskrift finner du i skjemaportalen Her

Hjemmel

Matombringing er en komunal tjeneste som ikke er hjemlet i lovverket. Tjenesten tildles i h.h.t. kriterier fastsatt av kommunen.


Publisert: 21.09.2016 13.20.29
Sist endret: 28.05.2018 10.42