Ergoterapitjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


  

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et helsefag som handler om å fremme helse gjennom aktivitet, og å støtte mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Ergoterapi bygger på samspillet mellom mennesket, aktivitet og omgivelser, og at det er nær sammenheng mellom aktivitetene vi utfører og helsen vår. I ergoterapi brukes aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av hjelpemidler.

I Søndre Land jobber det to ergoterapeuter som er organisert under avdeling for fysio, ergo og friskliv. De samarbeider med alle instanser i kommunen og andre eksterne instanser, spesielt NAV Hjelpemiddelsentral. Følger opp innbyggere mellom 0- 100 år, individuelt og i grupper.

Ergoterapeuter jobber innen flere fagområder: Allmennhelse, barns helse, eldres helse, mental helse, somatisk helse, arbeidshelse og folkehelse. 

Du trenger ikke henvisning eller vedtak for å komme i kontakt med oss.

Hjelpemidler

Dersom du har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder, kan du låne hjelpemidler av kommunen for en avgrenset periode. Målet med lånet er at du skal få en enklere hverdag. Har du behov for et korttidslån av hjelpemidler?

Ta kontakt med hjelpemiddeltekniker.

Husk å levere tilbake utstyr som du ikke har behov for lenger.

Dersom du har behov for hjelpemidler ut over 2 år (varig behov), kan kommunens ergoterapeut bistå deg i å søke gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Ta kontakt med ergoterapeut

Ergoterapeut, eller andre helse- og omsorgstjenester, kan, i samarbeid med deg, foreta en funksjonsvurdering for å kunne finne riktig hjelpemiddel.

Mer om hjelpemidler

Mer informasjon finner du på NAV sine nettsider (Ekstern lenke)

Det er et eget mottakssted for hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral i hver kommune. Utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler skjer vanligvis via dette mottaksstedet. Hjelpemidler som lånes fra det lokale lageret hentes og leveres av lånetaker så langt det er mulig.

Kommunen kan gjøre enklere reparasjoner på enkelte hjelpemidler. Ta derfor først kontakt med oss når du har et hjelpemiddel som ikke fungerer. Kommunen sender hjelpemiddelet til hjelpemiddelsentralen ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som ikke kommunen selv ikke har.

Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet.

Mer informasjon finner du på NAV sine nettsider (Ekstern lenke)

Hørselskontakt

Har du nedsatt hørsel anbefaler vi at du først tar kontakt med fastlege. Dersom du har behov for hørselshjelpemidler kan hørselskontakt bistå deg i å søke dette. Hørselskontakten er organisert under avdeling fysio, ergo, friskliv. 

Kontaktinformasjon

Synskontakt

Dersom du har behov for synshjelpemidler må du først ta kontakt med en optiker for å få dokumentasjon på din øyestatus. Når dokumentasjon foreligger kan kommunens synskontakt bistå deg i å søke synshjelpemidler. Synskontakten er organisert under avdeling fysio, ergo, friskliv. 

Kontaktinformasjon

Boligtilpasning

Det finnes låne og tilskuddsordninger fra husbanken for tilrettelegging av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Om tilpasning av bolig (Husbanken)

Veiviser for tilpasning av bolig ( Ekstern lenke)

Om bolig på NAV sine nettsider (Ekstern Lenke)

På arbeidsplassen

Har du behov for arbeidsplassvurdering, tar du kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten.

Felles kurs og gruppetilbud avdeling for fysio- ergo-friskliv

For å komme til en oversikt over de gruppe- og kurstilbudene som finnes på avdeling for fysio, ergo og friskliv, klikk her

Nyttige lenker

NAV

Husbanken 


Publisert: 06.04.2018 10.12.07
Sist endret: 17.04.2024 09.46