Ergoterapitjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


  

Hjelpemidler

Dersom du har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder, kan du låne hjelpemidler av kommunen for en avgrenset periode. Målet med lånet er at du skal få en enklere hverdag. Har du behov for et korttidslån av hjelpemidler?

Ta kontakt med hjelpemiddeltekniker.

Husk å levere tilbake utstyr som du ikke har behov for lenger.

Dersom du har behov for hjelpemidler ut over 2 år (varig behov), kan kommunens ergoterapeut bistå deg i å søke gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.

Ta kontakt med ergoterapeut

Ergoterapeut, eller andre helse- og omsorgstjenester, kan, i samarbeid med deg, foreta en funksjonsvurdering for å kunne finne riktig hjelpemiddel.

Mer om hjelpemidler

Mer informasjon finner du på NAV sine nettsider (Ekstern lenke)

Det er et eget mottakssted for hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral i hver kommune. Utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler skjer vanligvis via dette mottaksstedet. Hjelpemidler som lånes fra det lokale lageret hentes og leveres av lånetaker så langt det er mulig.

Kommunen kan gjøre enklere reparasjoner på enkelte hjelpemidler. Ta derfor først kontakt med oss når du har et hjelpemiddel som ikke fungerer. Kommunen sender hjelpemiddelet til hjelpemiddelsentralen ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som ikke kommunen selv ikke har.

Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet.

Mer informasjon finner du på NAV sine nettsider (Ekstern lenke)

Hørselskontakt

Har du nedsatt hørsel anbefaler vi at du først tar kontakt med fastlege. Dersom du har behov for hørselshjelpemidler kan hørselskontakt bistå deg i å søke dette.

Kontaktinformasjon

Synskontakt

Dersom du har behov for synshjelpemidler må du først ta kontakt med en optiker for å få dokumentasjon på din øyestatus. Når dokumentasjon foreligger kan kommunens synskontakt bistå deg i å søke synshjelpemidler.

Kontaktinformasjon

Boligtilpasning

Det finnes låne og tilskuddsordninger fra husbanken for tilrettelegging av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Om tilpasning av bolig (Husbanken)

Veiviser for tilpasning av bolig ( Ekstern lenke)

Om bolig på NAV sine nettsider (Ekstern Lenke)

På arbeidsplassen

Har du behov for arbeidsplassvurdering, tar du kontakt med arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten.

Nyttige lenker

NAV

Husbanken 


Publisert: 06.04.2018 10.12.07
Sist endret: 08.06.2021 14.11