Dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbudet er for deg som trenger hjelp til å delta i aktiviteter med andre.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er dagaktivitetstilbud?

Aktivitetstilbudet er for deg som trenger hjelp til å delta i aktiviteter med andre.

Aktivitetene er så langt det er mulig tilpasset dine ønsker og behov. Eksempler på aktiviteter kan være turgåing, utflukter, sang og musikk, kort- og brettspill, hobbyaktiviteter, bading og ridning.

Det er ulike grupper i dagtilbudet for unge funksjonshemmede, eldre funksjonshemmede, mennesker med demenssykdom, eldre med andre utfordringer som ensomhet, engstelse, funksjonssvikt og lignende.

Dagtilbudet for eldre er åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Dagtilbudet for personer med demens er åpent mandag, onsdag og fredag.

Tilbudet for funksjonshemmede har tilbud alle dager, men de ulike gruppene har egne dager med ulikt tilbud.

Dagaktivitetstilbudet skal bidra til:

  • Sosialt samvær og trygghet
  • Utvikling eller vedlikehold av fysisk og psykisk helse
  • Vedlikehold av ferdigheter og mental funksjon
  • At deltakerne kan bo hjemme lengre
  • Forbedret kosthold
  • Avlastning for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver

Hvem kan søke?

  • Eldre
  • Personer med demensdiagnose
  • Funksjonshemmede

Det er ingen lovfestet rett til dagaktivitetstilbud, men kommunen vil vurdere om tilbudet er passende for den enkelte søker

Du kan også be andre om å søke om det er behov for det. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Priser for opphold i dagsenter


Publisert: 28.01.2017 01.21.41
Sist endret: 15.05.2018 15.01