Søndre Land Kulturskole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om kulturskolen

Søndre Land kulturskole har som oppgave å gi kommunens barn og unge tilbud om opplæring og aktivitet innenfor uttrykksfagene, slik at flest mulig får anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende og kunstneriske evner.

Å uttrykke seg gjennom musikk, dans, sang og teater er av stor betydning for et menneskes vekst og utvikling. Kunst- og kulturfag er fantastiske døråpnere til egne ressurser og til positive miljøer. Det skapes trygge mennesker som i tillegg til å lære seg en ferdighet, også blir vant til å samarbeide og kommunisere med andre.

Kulturskolen tar utgangspunkt i den enkeltes evner, forutsetninger og ønsker, og tilpasser opplæring og aktivitet etter dette.

Følg oss på facebook - Søndre Land kulturskole.

Fysisk teater og Urban starter opp igjen høsten 2024.

Kontakt kulturskolen:

Kontaktinformasjon

Konserter og forestillinger

Det holdes normalt 4 forestillinger pr. skoleår: Høstforestilling i oktober, julekonsert i desember, vårforestilling rundt påske og sommerforestilling i juni. I tillegg er det også samarbeidsprosjekter med Hov barne- og ungdomsteater. Kulturskolens elever spiller også på Hovli omsorgssenter, Frivilligsentralens arrangement og andre steder i bygda gjennom året.

Innmelding har en hovedfrist 20. juni hvert år, men vi tar imot søknader hele året. Utmelding må skje skriftlig og innen 15. mai/31.desember hvert år.