Søndre Land Kulturskole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kinosalen

Kontaktinfo:

Sander Willassen
97506902
sander.willasen@sondre-land.kommune.no

Søndre Land kulturskole har som oppgave å gi kommunens barn og unge tilbud om opplæring og aktivitet innenfor uttrykksfagene, slik at flest mulig får anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende, kunstneriske evner.

Å uttrykke seg gjennom musikk, dans og teater er av stor betydning for et menneskes vekst og utvikling. Musikk, dans og teater er fantastiske døråpnere til egne ressurser og til positive miljø. De skaper trygge mennesker som i tillegg til å lære en ferdighet, også blir vant til å samarbeide og kommunisere med andre.

Kulturskolen tar utgangspunkt i den enkeltes evner, forutsetninger og ønsker, og tilpasser opplæring og aktivitet etter dette.

Konserter

Vårkonsert tirsdag 17. april 18.00

Pianokonsert


Innmelding

Påmelding til kulturskolen kan du gjøre Søknadskjema