Søndre Land Kulturskole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


2017

Kontaktinfo:

Tone Gellein
90652603
tone.gellein@sondre-land.kommune.no

Søndre Land kulturskole har som oppgave å gi kommunens barn og unge tilbud om opplæring og aktivitet innenfor uttrykksfagene, slik at flest mulig får anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende, kunstneriske evner.

Å uttrykke seg gjennom musikk, dans og teater er av stor betydning for et menneskes vekst og utvikling. Musikk, dans og teater er fantastiske døråpnere til egne ressurser og til positive miljø. De skaper trygge mennesker som i tillegg til å lære en ferdighet, også blir vant til å samarbeide og kommunisere med andre.

Kulturskolen tar utgangspunkt i den enkeltes evner, forutsetninger og ønsker, og tilpasser opplæring og aktivitet etter dette.

Konserter og forestillinger

Det holdes normalt 3 forestillinger og konserter pr. skoleår: Høstkonsert i oktober, julekonsert i Hov kirke i desember og en større felles konsert/forestilling på vårparten (etter påske), og i tillegg samarbeidsprosjekter med Hov barne- og ungdomsteater. Kulturskolens elever spiller også på Hovli omsorgssenter og andre steder gjennom året.


Innmelding

Påmelding til kulturskolen kan du gjøre her Søknadskjema