Varsel om oppstart av planarbeid for Grettejordet boligområde i Hov

Det inviteres til åpent møte i rådhuset onsdag 13.11.kl. 18:00 – 20:00

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging i form av lavblokkbebyggelse og konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur, atkomst og parkering. Det skal legges til rette for grøntområder og god terrengtilpassing av bebyggelsen. Det legges opp til bygging av rundt 80 - 100 boenheter av varierende størrelser, og med gode fellesarealer og uteoppholdsarealer.

Les mer under HØRINGER


Publisert: 01.11.2019 15.49.27
Sist endret: 08.04.2020 11.57