Avfall og gjenvinning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Renovasjon i Søndre Land kommune

Renovasjon blir utført av Horisont Miljøpark IKS. Alle henvendelser som gjelder renovasjonsordningen, henting av avfall, endring av dunker, abonnement etc rettes til Horisont Miljøpark på tlf : 61 14 55 80 eller e-post: renovasjon@hiks.no

Selv om det pr i dag er kommunen som sender ut kommunale gebyrer for renovasjon, skal alle henvendelser fra abonnenter rettes til Horisont Miljøpark.

Her finner du alt du trenger å vite om renovasjonsordningen, kildesortering, miljøstasjoner og mye mer:

http://www.hiks.no/om/

Matavfallsposer og sekker for plastavfall

Utdeling av matavfallsposer og plastsekker utføres en gang pr år. Går du tom kan du kontakte Horisont Miljøpark, eller henvende deg til sevicetorget i kommunen, her kan du hente ut poser og sekker.

Tømmekalender

Digital tømmekalender, søk på din adresse

Les om app'en "Min renovasjon" for smarttelefoner og nettbrett

 

Hov Miljøstasjon

Informasjon om Hov Miljøstasjon

Renovasjonsforskrift - Felles for GLT kommuner

Renovasjonsforskrift

Renovasjonsgebyr

Oversikt over kommunale eiendomsgebyrer 

Hjelp renovasjonsbilen frem!

Kommer ikke renovasjonsbilen fram, blir heller ikke avfallet hentet. Hekk, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner bør ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen. Husk også snømåking (dunker og veger), eventuelt strøing på vinterstid. Beholderne skal settes med håndtakene vendt ut på tømmedag. Avstand fra beholdere til kjørbar veg skal være i henhold til kommunens renovasjonsforskrift, max 10 meter på tømmedag. 

Opphør av renovasjon

Det er tvungen renovasjonsordning i kommunen, det vil si at alle eiendommer, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta. Imidlertid kan det innvilges fritak i perioder hvor en eiendom står ubebodd. Begrunnet søknad om fritak skal sendes til Horisont Miljøpark IKS.

Når fritak er innvilget blir avfallsbeholdere innhentet av renovatøren.

 

Forsøpling i naturen

Dessverre skjer det at ansvarsløse mennesker legger igjen avfall i naturen. Slikt avfall er oftest skjemmende, men kan også være farlig for mennesker og miljøet. En stor del av det som kastes i naturen tar lang tid å bryte ned og kan bli liggende i flere tiår eller til og med hundreår. Det kan ta mer enn 400 år før ei brusflaske i plast brytes ned

Det meste av avfall kan leveres gratis, enten til returpunkter, til gjenvinningsstasjon eller til forhandlere som er forpliktet til å ta i mot avfall (f. eks. EE-avfall, dekk og apotekvarer).

Hvis du finner avfall i naturen kan du henvende deg til kommunen. Hvis det dreier seg om forsøpling langs fylkes- og riksveger er det Statens Vegvesen som skal kontaktes.

Den som legger igjen avfall i naturen bryter norsk lov og kan bli politianmeldt og straffet. Forbudet mot å legge igjen søppel i naturen finnes i Forurensningsloven § 28.

Når kommunen får melding om forsøpling gjelder prinsippet om at "forurenseren skal betale". Dette innebærer at den person som har forsøplet er ansvarlig for opprydding. Kommunen kan rydde vekk avfallet. Da vil forsøpler bli fakturert for kostnadene. Det kan i tillegg gis bøter.

Nyttige lenker

Sortere.no

Grønt Punkt

Aktuelle lover og reglverk

Forurensningsloven

Forurensningslovens § 30 (Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.)


Publisert: 29.09.2016 10.07.38
Sist endret: 02.01.2024 12.14