Avfall og gjenvinning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Renovasjon i Søndre Land kommune

Renovasjon blir utført av Horisont Miljøpark IKS. Alle henvendelser som gjelder renovasjonsordningen, henting av avfall, endring av dunker, abonnement etc rettes til Horisont Miljøpark på tlf : 61 14 55 80 eller e-post: renovasjon@hiks.no

Selv om det pr i dag er kommunen som sender ut kommunale gebyrer for renovasjon, skal alle henvendelser fra abonnenter rettes til Horisont Miljøpark.

Her finner du alt du trenger å vite om renovasjonsordningen, kildesortering, miljøstasjoner og mye mer:

http://www.hiks.no/om/

Matavfallsposer og sekker for plastavfall

Utdeling av matavfallsposer og plastsekker utføres en gang pr år. Går du tom kan du kontakte Horisont Miljøpark, eller henvende deg til sevicetorget i kommunen, her kan du hente ut poser og sekker.

Tømmekalender og rutebeskrivelser

Tømmekalender for Søndre Land

Les om app'en "Min renovasjon" for smarttelefoner og nettbrett

Digital tømmekalender, søk på din adresse

Rutebeskrivelser:

Rute 2  (Område Fluberg /Vestsidevegen)

Tømmedag er tirsdag i partallsuker
Gjøviklinna fra nr. 733/kryss med Kirkebakka til nr. 937/Svingvold
Flubergvegen fra nr. 1020/Steinsrudelva til nr. 955/Rødnes gård
Kirkebakka fra nr. 2, 4, 6 og 8, og 33 til 55.

Kristenstuvegen og Meierigutua.
Vestsidevegen sørover fra grense Nordre Land til Vestsidevegen 1311 v/Bjørlien gård Nesgutua Madsstuguvegen Sørengvegen Liåsvegen Nyvegen Evenstuvegen Smålandsvegen Ligutua Lefsegata Haugsvegen Ligarda Grendeveg
Hanserudvegen har felles renovasjon med Nordre Land kommune

Rute 3 (Område Vestsidevegen sør)

Tømmedag er onsdager i oddetallsuker

Vestsidevegen fra nr. 1345 og sørover til nr. 3308/Bjoneroa

Røstebygda
Køttevegen
Lomsjøvegen
Bølbekkvegen
Skaugvegen.
Myrstuguvegen

Rute 4 (Område Halmrast, Randsfjordvegen, Trevassvegen)

Tømmedag torsdag i oddetallsuker

Randsfjordvegen fra 548 sørover til Randsfjordvegen 838/Søndre Halmrast
Movegen
Stubbesvevegen
Engelundsvegen
Halmrastgutua
Solheimsgutua
Skruklivegen

Trevassvegen fra nr. 59 til nr. 694
Brennavegen
Tyskervegen
Østbygdvegen
Engavegen
Bureiservegen
Nordengvegen
Ålterudvegen.
Fuglerudvegen
Brattvollvegen
Sandbekkvegen

Rute 5 (Område Fluberg, Odnes, Randsfjordvegen)

Tømmedag er fredag i partallsuker

Gjøviklinna fra nr. 550 til kryss med Kirkebakka
Landåsvegen fra nr. 1 til nr. 50
Kirkebakka fra kryss FV33/Kirkebakka 60 til Kirkebakka 50
Vestrumsbygda
Sedalvegen
Øygardsvegen
Strandbakken
Jonasflåa

Gamlevegen fra nr. 2/Bjørnen til Gamlevegen nr. 87
Sandviksvingen
Kvernmolykkja
Ornesvegen
Tømmervegen
Framnesvegen
Posthusvegen
Dampbåtvegen
Hesthågån
Olagjerdet
Møllebakken
Sagvika
Hombsvegen

Randsfjordvegen fra nr. 897 til Randsfjordvegen nr. 2063/Gran kommune
Bakkenbygda
Øksnegutua
Grimekroken
Grimesvingen
Støavegen
Hornslivegen
Brennengvegen
Tronslia
Liavegen
Vikavegen
Bråtån

Rute 7 (Område Gjøviklinna, Odnes)

Tømmedag er tirsdager i oddetallsuker

Gjøviklinna nordover langs fylkesveg 33

Gamlevegen nr. 80 og fra Gamlevegen nr. 89 til Gamlevegen nr. 182/Skøien
Skolevegen
Fjordbakken
Bedehusvegen

Rute 8 (Område Bergegarda, Lausgarda, Scheeskroken)

Tømmedag er onsdager i oddetallsuker

Gjøviklinna fra nr. 1346/Bergegarda til nr. 1698/Hasvoldsæter
Øvre Bergegarda 1, 3, 5, 7 og 9
Sætervegen

Lausgardsvegen
Lappenvegen
Bergumvegen
Løvlivegen
Tranholtvegen
Steinsrudgutua
Øistadgutua
Østbybakken
Bakken
Fremstadvegen

Scheeskroken
Nordbergsvegen fra nr. 50 til nr. 64
Skaugerudvegen
Smerudvegen
Skjølaasvegen fra nr. 160 til nr. 330

Rute 9 (Område Hov, Trevassvegen, Landåsvegen)

Tømmedag er torsdag i oddetallsuker

Randsfjordvegen fra nr. 53 i Hov til nr. 231/Nedre Fall gård
Lausgardsvegen 11/Hov stasjon
Sølvhaugvegen
Krøllgata
Lensmannsgutua
Brattbakken
Lykkja
Hågån
Stasjonsvegen
Sentrumsvegen
Dalegutua
Smebekkenga
Breskebakke
Fagerlundvegen
Fjordvegen
Industrivegen
Sørakervegen
Hovsvevegen
Smedvegen
Stabbursbakken
Nistuguvegen
Hovlivegen
Hovsbakken
Grettegutua
Hovlandsvegen
Møbelvegen
Rønningsvegen
Åsvegen
Nordbergsvegen 1 - 45
Ruudsvegen
Rådyrvegen
Skjølaasvegen 1 - 52


Trevassvegen fra nr. 796 til Trevassvegen nr. 1592/ grense Vestre Toten kommune
Kleivengvegen
Eidsvegen
Storsvea
Brattsvevegen
Røstelia
Høgbergvegen
Solliakollektivet

Landåsvegen 494 til Landåsvegen 1021/grense Gjøvik kommune
Østsinnivegen
Nysætervegen
Bergstien
Olamyrvegen

Rute 10 (Område Fluberg, Hov)

Tømmedag er fredag i oddetallsuker

Gjøviklinna sørover fra nr. 947/Svingvold til Gjøviklinna 1296.
Bratlandsbakken
Solsvingen
Elvesvevegen
Elvebakken.
Hanvalvegen
Granumsvegen.
Øvre Bergegarda
Gladbakkroa.

Flubergvegen fra Svingvold til Flubergvegen 1040 og fra Flubergvegen 848 til Flubergvegen 90/Mo gård.
Kirkebakka fra nr. 9 til Kirkebakka nr. 29.
Øvre og Nedre Presthågån
Sveavegen
Kantevegen
Bryggevegen.
Steinsborgvegen
Strømmevegen
Kirkevegen
Granholtet.

Klinkenbergvegen
Røbergvegen
Røbergenga
Hasselvegen
Ospevegen
Rognvegen
Orevegen
Bjørkevegen.
Sørhågåvegen.
Grettegutua nr. 22 - 41Randsfjordvegen nr. 513/Karlsen gartneri til nr. 556/Vesleelva.
Voldsgutua
Sliperilinna
Røsåsvegen
Stenersgata
Hågåbakken.
Linstadgutua
Lykkjekroken
Fallslia.
Holmevegen
Fosshauggutua
Kleivbakken
Brurudbakka
Øverbybakken
Nordbyvegen
Lienvegen.
Skrankehøgda og Skrankefoss
Trevassvegen 4 - 10

Granumsenga
Granumsflåa
Møllevegen
Stensvollvegen
Tulipanvegen

Hov Miljøstasjon

Informasjon om Hov Miljøstasjon

Renovasjonsforskrift - Felles for GLT kommuner

Renovasjonsforskrift

Renovasjonsgebyr

Oversikt over kommunale eiendomsgebyrer 

Hjelp renovasjonsbilen frem!

Kommer ikke renovasjonsbilen fram, blir heller ikke avfallet hentet. Hekk, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner bør ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen. Husk også snømåking (dunker og veger), eventuelt strøing på vinterstid. Beholderne skal settes med håndtakene vendt ut på tømmedag. Avstand fra beholdere til kjørbar veg skal være i henhold til kommunens renovasjonsforskrift, max 10 meter på tømmedag. 

Opphør av renovasjon

Det er tvungen renovasjonsordning i kommunen, det vil si at alle eiendommer, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta. Imidlertid kan det innvilges fritak i perioder hvor en eiendom står ubebodd. Begrunnet søknad om fritak skal sendes til Horisont Miljøpark IKS.

Når fritak er innvilget blir avfallsbeholdere innhentet av renovatøren.

 

Forsøpling i naturen

Dessverre skjer det at ansvarsløse mennesker legger igjen avfall i naturen. Slikt avfall er oftest skjemmende, men kan også være farlig for mennesker og miljøet. En stor del av det som kastes i naturen tar lang tid å bryte ned og kan bli liggende i flere tiår eller til og med hundreår. Det kan ta mer enn 400 år før ei brusflaske i plast brytes ned

Det meste av avfall kan leveres gratis, enten til returpunkter, til gjenvinningsstasjon eller til forhandlere som er forpliktet til å ta i mot avfall (f. eks. EE-avfall, dekk og apotekvarer).

Hvis du finner avfall i naturen kan du henvende deg til kommunen. Hvis det dreier seg om forsøpling langs fylkes- og riksveger er det Statens Vegvesen som skal kontaktes.

Den som legger igjen avfall i naturen bryter norsk lov og kan bli politianmeldt og straffet. Forbudet mot å legge igjen søppel i naturen finnes i Forurensningsloven § 28.

Når kommunen får melding om forsøpling gjelder prinsippet om at "forurenseren skal betale". Dette innebærer at den person som har forsøplet er ansvarlig for opprydding. Kommunen kan rydde vekk avfallet. Da vil forsøpler bli fakturert for kostnadene. Det kan i tillegg gis bøter.

Nyttige lenker

Sortere.no

Grønt Punkt

Aktuelle lover og reglverk

Forurensningsloven

Forurensningslovens § 30 (Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.)


Publisert: 29.09.2016 10.07.38
Sist endret: 05.06.2018 15.28