Næring

Driver du allerede egen virksomhet, eller har planer om å starte egen bedrift? Da kan du kontakte Søndre Land kommune, om du ønsker bistand til bedriftsutvikling, råd og tips til oppstart eller undersøke mulighetene for bistand og midler i virkemiddelapparatet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Næringsutvikling

Søndre Land Kommune ønsker å fremstå som en næringsvennlig kommune. Det innebærer at vi aktivt kan medvirke til å utnytte utviklingspotensialet i eksisterende arbeids- og næringsliv, fremme gründervirksomhet og tiltrekke oss nye virksomheter. 

Dette gjør vi ved å:

  • Være ryddige, forutsigbare, og likevel løsningsorienterte
  • Bidra til å skape møteplasser og utvikle bedriftensnettverk.
  • Være på lag med nærings- og utviklingsmiljøer også utenfor Søndre Land
  • Se og skape muligheter – og utnytte dem når de byr seg
Næringsrådgiverens kjerneoppgaver
  • Tilby førstelinjetjeneste som innebærer veiledning og kontakt med eksisterende bedrifter og nyetablerere
  • Samarbeide tett med «Gjøvikregionen Utvikling» og øvrige andrelinjetjenester
  • Samarbeide med kommunens saksbehandlere, samt administrative og politiske ledelse.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon kan du ta kontakt med kommunens næringsrådgiver.

For næringsdrivende innen landbruk, ta kontak med kommunens landbruksavdeling, som ligger under Arealforvaltning.

Støtteordninger og virkemidler

Kommunale fond og midler

Kommunen disponerer to egne fond, som virkemiddel for nyetablering og bedriftsutvikling. Søknader på disse fondene skjer etter retningslinjer vedtatt av og delegert til fondsstyret, som er formannskapet. Retningslinjene finner du her:

Retningsliner for tildeling av fondsstøtte og midler, vedtatt 14.03.2018

Disse fondene er:

  • Kraftfond
  • Næringsfond

*Retningslinjene omtaler DA-midler. Dette fondet er det ikke lenger mulig å søke midler fra, da det var en overgangsordning der midlene nå er fordelt.

Gjøvikregionen Utvikling

Søndre Land kommune er en del av Gjøvikregionen Utvikling. Eksisterende bedrifter som vil videreutvikle seg og kan få tilskudd som kan redusere risikoen, gjennom det regionale næringsutviklingsprogrammet.

Mer om det regionale næringsutviklingsprogrammet

Gjøvikregionen Utvikling har etablert et næringsutviklingsprogram for å bidra til vekst og utvikling i bedrifter i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land. Programmet er finansiert av kommunene i fellesskap, og tilbyr støtte til gode utviklingsprosjekter i bedriftene.

Ordningen retter seg i hovedsak mot prosjekter i en tidlig fase (forstudier og forprosjekter), der risikoen og behovet for å skape et sikkert beslutningsgrunnlag er stort.

Dette kan bl.a. omfatte satsing på nye markeder, nye produkter og produksjonsprosesser, prototypeutvikling og nødvendig kompetansebygging og organisasjonsutvikling i bedriftene.

Les mer om programmet og søkekriterier på Gjøvikregionens egne sider.

Ta kontakt med næringsrådgiver for mer informasjon, og søknadsprosess.

Andre virkemiddelaktører

Her er et utvalg av de mest vanlige virkemiddelaktørene:

Det fins flere ordninger, og det er aldri feil å ta en telefon eller send en epost (kontaktinformasjon ligger innledningsvis i artikkelen). Vi er her for deg.

Illustrasjonsbilde som viser hender som holder på med gulelapper og papirer. Skal illustrere et forretningsmøte eller utvikling.


Publisert: 15.12.2016 10.38.41
Sist endret: 04.01.2024 13.25