Klima- og energiplan 2019-2028

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Klima- og energiplan 2019-2028

Kommunestyret vedtok i møte 18.mars 2019 ny revidert utgave av Klima- og energiplanen. Denne har vært på høring høsten 2018.

Høringsuttalelsene og hvordan dette er tatt hensyn til i planen er vedlagt i lag med selve planen. Bakerst i planen ligger handlingsplan med en rekke tiltak som er planlagt igangsatt i tida framover for at utslipp av klimagasser kan reduseres både i kommunal virksomhet og i Søndre Land samfunnet. Her kan du lese plandokumentene:

Klima og energiplan 2019-2028

Merknader innkommet ved høring og offentlig ettersyn Klima- og energiplan

Merknadsbehandling etter høring Klima- og energiplan

Saksfremlegg til politisk behandling Klima- og energiplan


Publisert: 22.03.2019 13.14.30
Sist endret: 22.03.2019 13.18