Er byggetiltaket ferdig?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Melde ferdig byggetiltak

 

 

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt? Da må du gi beskjed til kommunen slik at dette bygget blir tegnet inn i kommunens kartdata.
(Se eget punkt under meny for beskrivelse av slike tiltak)

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet:

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 

For alle søknadspliktige tiltak skal det sendes inn søknad om ferdigattest. Du kan ikke ta i bruk bygget før det er søkt om ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse

Ved søknad om ferdigattest skal det foreligge:

  • Ferdig koordinatliste for plassering av tiltaket. Alle hjørner på bygget angitt med koordinater, gjerne som SOSI fil. Koordinat for høyde er også ønskelig.
  • Kvittering for innlevert avfall, sortert på de ulike fragmenter.
    (For større bygg skal det være utarbeidet miljøsanseringsplaner på riving før tiltaket igangsettes)

 

Skjemaer:           

                               
Byggesaksblanketter

  • Søknad om ferdigattest (blankett nr. 5167) 
  • Sluttrapport for avfallsplan for nybygg (blankett 5178)

Publisert: 30.05.2017 12.42.21
Sist endret: 23.03.2018 09.46