Valg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 11.september 2023. I Søndre Land kan du også stemme søndag 10.september. Her finner du informasjon om valget. Siden oppdateres etter hvert som ny informasjon foreligger.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kunngjøring av godkjente valglister til kommunestyrevalget i Søndre Land 2023

Valgstyret i Søndre Land kommune har behandlet listeforslag levert inn til høstens kommunestyrevalg. Her er oversikt over listene som ble godkjent.

Godkjente valglister

I møte 24. mai behandlet valgstyret i Søndre Land kommune de innkomne listeforslagene. Følgende valglister er godkjent:

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig folkeparti
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Rødt
  • Senterpartiet
  • SV - Sosialistisk Venstreparti
  • Søndre Land Bygdeliste
  • Venstre

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 31. mars.

Kandidtatene på listeforslagene

Her finner du oversikt over alle kandidatene på listeforslagene

Klage

I henhold til valgloven § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.
Klagen sendes til valgstyret i Søndre Land kommune på epost: epost@sondre-land.kommune.no 

Informasjon fra valgdirektoratet

Her finner oppdatert informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Informasjon på Valg.no.                                

Informasjon til partier og grupper

Her finner du informasjon om listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Søndre Land kommune

Listeforslag til kommunestyrevalget i Søndre Land må inneholde minimum syv og maksimum 31 kandidatnavn. Inntil seks kandidatnavn, de øverste, kan få stemmetillegg.

Se hvilke krav som gjelder for liste på valg.no.

Slik leverer du listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyret i Søndre Land kommune 2023 er fredag 31. mars 2023 kl. 12:00.

Listeforslag anses for innlevert når det er kommet kommunen i hende.

Levere digitalt via listeforslagsportalen (foretrukket av Søndre Land kommune)

Digital innlevering av listeforslag gjøres på Valgdirektoratets hjemmeside. Krever innlogging med ID-porten.

Ved spørsmål om eller feil i portalen, vennligst ta kontakt med Valgdirektoratet.

E-post: post@valg.no
Telefon: 33 41 29 40

Levere på papir

Mal for listeforslag og vedlegg til listeforslag kan lastes ned og skrives ut fra Valgdirektoratets hjemmeside.

Listeforslag med vedlegg kan leveres på følgende måter:

Post

Valgstyret i Søndre Land kommune
Søndre Land kommune
Hovsbakken, 2860 Hov

Merk konvolutten «Listeforslag kommunestyrevalg».

NB! Listeforslaget må ha kommet fram til kommunen innen fredag 31. mars 2023 klokka 12:00. Det er forslagsstillers ansvar å påse at listeforslaget kommer fram i tide.

E-post

Sendes på e-post til epost@sondre-land.kommune.no

Merk e-post «Til valgstyret i Søndre Land kommune. Listeforslag til kommunestyrevalget».

NB! Dersom listeforslaget sendes på e-post (og signaturene på forslaget fremkommer) innen 31. mars 2023 klokka 12:00 vil det være innenfor fristen. Men det er en nødvendig forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres med en gang.

Oppmøte på Søndre Land rådhus

Leveres hos servicetorget (biblioteket).

Merk konvolutten «Til valgstyret i Søndre Land kommune. Listeforslag kommunestyrevalget»

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov.

Biblioteket/servicetorget er åpent hver dag kl. 10:00 – 16:00. Torsdag er det åpent til 18:00.

Listeforslag til kommunestyrevalget i Søndre Land 2023

Frist for innlevering av listeforslag er 31. mars 2023 klokka 12:00.

Listeforslagene, som er en rangert liste over kandidater som stiller til valg for et parti eller en gruppe, vil bli lagt ut til ettersyn i rådhuset og på kommunens hjemmeside etter hvert som de kommer inn.

Innkomne listeforslag:

Listeforslag for SV-Sosialistisk venstreparti - innlevert 15. mars 2023

Listeforslag for Fremskrittspartiet - innlevert 21. mars 2023

Listeforslag for Senterpartiet - innlevert 23. mars 2023

Listeforslag for Arbeiderpartiet - innlevert 24. mars 2023

Listeforslag for Miljøpartiet De Grønne - innlevert 27. mars 2023

Listeforslag for Høyre - innlevert 27. mars 2023

Listeforslag for Kristelig Folkeparti - innlevert 28. mars 2023

Listeforslag for Søndre Land Bygdeliste - innlevert 29. mars 2023

Listeforslag for Rødt - innlevert 30. mars 2023

Listeforslag for Venstre - innlevert 30. mars 2023

Offisielle valglister legges ut til ettersyn etter valgstyrets behandling 24. mai 2023. Klage med krav om endring av vedtak må fremsettes innen 31. mai 2023. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Se valgloven § 6-8 for mer informasjon.

Det er formannskapet som er kommunens valgstyre. Informasjon om valgstyrets medlemmer, møtene i valgstyret og saker som er behandlet, finner du her.


Publisert: 03.01.2023 12.10.00
Sist endret: 25.05.2023 13.43