Valg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 11.september 2023. I Søndre Land kan du også stemme søndag 10.september. Her finner du informasjon om valget. Siden oppdateres etter hvert som ny informasjon foreligger.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Kommunestyret har hatt sitt konstituerende møte


Søndre Land kommunestyre 2023-2027

Det nye kommunestyret, som ble valgt av Søndre Lands innbyggere ved kommunestyrevalget i september, har hatt sitt første møte 16.10.2023. Her ble det valgt medlemmer til en rekke styrer, råd og utvalg. Les mer her

Det nye kommunestyret konstituerer seg 16.oktober 2023

16. oktober 2023 kl.17:00 kommer det nye kommunestyret sammen for konstituerende møte. På dette møtet skal de velge nytt formannskap, ordfører, varaordfører og en lang rekke komiteer, råd og utvalg, som skal fungere i neste fireårsperiode. Det konstituerende kommunestyremøte kan du følge direkte på Kommune-TV. Her er sakene som skal opp til behandling.

Valgstyrets møtebok

Her er valgstyrets møtebok der du blant annet kan se hvor mange personstemmer den enkelte listekandidat fikk:

Valgstyrets møtebok 2023

Det nye kommunestyret

Kommunestyret i Søndre Land 2023-2027

 1. Anne Hagenborg (AP)
 2. Anne Eli Olsby Hoff (AP)
 3. Kjell Erik Stabekk (AP)
 4. Roger Fløttum (AP)
 5. Anna Øiom Hagenborg (AP)
 6. Silje Helen Tørnkvist Søndrol (AP)
 7. Per-Arne Perstuen (AP)
 8. Therese Vangstad (AP)
 9. Anne Mia Bjerke Hansen (AP)
 10. Kari Nereng (AP)
 11. Ali Isse Geele (AP)
 12. Erik Bjørnsveen (BL)
 13. Tom Sørhagen (BL)
 14. Ola Askvig (BL)
 15. Lars Bjørnsveen (BL)
 16. Thomas Sørsveen (BL)
 17. Mona Tønnesland Tholin (SP)
 18. Gudbrand Engelien (SP)
 19. Knut Fremstad (H)
 20. Inger Lise Sveum-Aasbekken (H)
 21. Kenneth Skarås (H)
 22. Gro Helen Brustad Pettersen (FrP)
 23. Juel Sagbakken (V)
 24. Lisa Marie Grimsrud (SV)
 25. Anders Norman Hansen (R)

 

Vararepresentanter

(de fire første, sortert på parti)

Arbeiderpartiet:

 1. Mona Bjerke Hansen
 2. Ola Legun Fagernæs
 3. Erik Lund
 4. Kirsten Eva Male

Bygdelista:

 1. Gudbrand Hammerstad
 2. Kari Ohren Nordraak
 3. Lars Sætra
 4. Kine Boye Sørhagen

Senterpartiet:

 1. Silje Aasli
 2. Haakon Eriksen
 3. Øyvind Nereng
 4. Maren Lomsdal

Høyre:

 1. Torgeir Søfferud
 2. Ann Kristin Solbakken
 3. Rune Selj
 4. Ola Fremstad

Fremskrittspartiet:

 1. Bjørn Olav Pettersen
 2. Tommy André Haug
 3. Tonje Maria Lundborg
 4. June Brustad Pettersen

Venstre:

 1. Petra Engelien
 2. Anne Grete Skaugom
 3. Per Espen Eid
 4. Merete Brenden Strand

Sosialistisk Venstreparti:

 1. Lars Kristian Evensen
 2. Magnus Nygård
 3. Mattis Nikolai Myrland
 4. Wenche Enger

Rødt:

 1. Elin Aarum
 2. Øyvind Norman Hansen
 3. Reidun B Skjønberg Hansen
 4. Anne Singstad

 

Valgresultater

Her finner du endelige valgresultater for kommunestyrevalget i Søndre Land.

VALGRESULTATER

Hvem som har fått plass i det nye kommunestyret kan du lese her i løpet av onsdag formiddag 13.09.23 når valgstyret har gått gjennom og godkjent opptellingen. 

På linken over finner du endelig opptelling. Mandatfordelingen vil da bli slik det framgår der. Personstemmer blir oppdatert onsdag, etter at valgstyret har godkjent protokollen. Først da får vi vite hvilke personer som har fått oppdraget med å være vårt nye kommunestyre.

 

Stemmesteder i Søndre Land

I Søndre Land kommune kan du stemme på følgende steder.  Du velger selv hvor du vil stemme:

 • Hov krets (omfatter Hov, Fall, Grime, Trevatn): Rådhuset i Hov, foajeen
 • Odnes krets (omfatter Odnes, Fluberg, Nes, Landåsbygda): Odnes skole, gymsalen
 • Vestsida krets (omfatter Vestsida unntatt Nes): Vestsida flerbrukshus, gymsalen

Åpningstider alle steder er:
Søndag 10.september kl.14.00 - 18.00
Mandag 11.september kl.10.00 – 19.00

Ta med gyldig legitimasjon og gjerne valgkortet.

Forhåndsstemming

Fra og med 10.august til og med 8.september kan du forhåndsstemme i foajeen på rådhuset i Hov. Åpningstiden for forhåndsstemming er mandag-fredag kl.09:00 – 15:00. Torsdag 31.08.23 er det langåpent til kl. 18.00. Du må ha med deg gyldig legitimasjon. Fint hvis du også har med deg valgkortet du har fått tilsendt.

Dersom du ikke kan komme til valglokalet på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få stemme hjemme. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det to godkjente stemmemottakere fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der. Frist for å søke om dette er onsdag 06.09.23.

Dersom du bor på en av institusjonene Hovlitunet eller Landaasen vil kommunens valgfunksjonærer besøke disse slik at du kan forhåndsstemme der. Informasjon om dette gis på den enkelte institusjon.

Dersom du er registrert i sametingsmanntallet og vil stemme ved Sametingsvalget kan du ikke stemme på valgdagen, kun forhåndsstemme. Det gjør du i foajeen på rådhuset i Hov.

Står du i manntallet?

Valg til kommunestyre og fylkesting gjennomføres søndag 10. og mandag 11.september.
For å kunne avlegge stemme må du stå oppført i manntallet. Manntallet for Søndre Land kommune er tilgjengelig i biblioteket i Hov fra mandag 10.juli til og med valgdagen 11.september.

Tidligstemmegiving

Valg til kommunestyre og fylkesting gjennomføres søndag 10. og mandag 11.september. Dersom du er bortreist på valgdagen og heller ikke har mulighet til å forhåndsstemme i perioden fra 10.august til 8. september, kan du avlegge forhåndsstemme i tidligstemmeperioden fra 3.juli til og med 9.august.

Tidligstemmegivingen foregår i foajeen på rådhuset.
Ta kontakt med kommunens sentralbord på telefon 611 26 400
eller epost@sondre-land.kommune.no for å avtale tid.
Husk å ta med godkjent legitimasjon.

Kunngjøring av godkjente valglister til kommunestyrevalget i Søndre Land 2023

Valgstyret i Søndre Land kommune har behandlet listeforslag levert inn til høstens kommunestyrevalg. Her er oversikt over listene som ble godkjent.

Godkjente valglister

I møte 24. mai behandlet valgstyret i Søndre Land kommune de innkomne listeforslagene. Følgende valglister er godkjent:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Søndre Land Bygdeliste
 • Venstre

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 31. mars.

Kandidtatene på listeforslagene

Her finner du oversikt over alle kandidatene på listeforslagene

Klage

I henhold til valgloven § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.
Klagen sendes til valgstyret i Søndre Land kommune på epost: epost@sondre-land.kommune.no 

Informasjon fra valgdirektoratet

Her finner oppdatert informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Informasjon på Valg.no.                                

Informasjon til partier og grupper

Her finner du informasjon om listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Søndre Land kommune

Listeforslag til kommunestyrevalget i Søndre Land må inneholde minimum syv og maksimum 31 kandidatnavn. Inntil seks kandidatnavn, de øverste, kan få stemmetillegg.

Se hvilke krav som gjelder for liste på valg.no.

Slik leverer du listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyret i Søndre Land kommune 2023 er fredag 31. mars 2023 kl. 12:00.

Listeforslag anses for innlevert når det er kommet kommunen i hende.

Levere digitalt via listeforslagsportalen (foretrukket av Søndre Land kommune)

Digital innlevering av listeforslag gjøres på Valgdirektoratets hjemmeside. Krever innlogging med ID-porten.

Ved spørsmål om eller feil i portalen, vennligst ta kontakt med Valgdirektoratet.

E-post: post@valg.no
Telefon: 33 41 29 40

Levere på papir

Mal for listeforslag og vedlegg til listeforslag kan lastes ned og skrives ut fra Valgdirektoratets hjemmeside.

Listeforslag med vedlegg kan leveres på følgende måter:

Post

Valgstyret i Søndre Land kommune
Søndre Land kommune
Hovsbakken, 2860 Hov

Merk konvolutten «Listeforslag kommunestyrevalg».

NB! Listeforslaget må ha kommet fram til kommunen innen fredag 31. mars 2023 klokka 12:00. Det er forslagsstillers ansvar å påse at listeforslaget kommer fram i tide.

E-post

Sendes på e-post til epost@sondre-land.kommune.no

Merk e-post «Til valgstyret i Søndre Land kommune. Listeforslag til kommunestyrevalget».

NB! Dersom listeforslaget sendes på e-post (og signaturene på forslaget fremkommer) innen 31. mars 2023 klokka 12:00 vil det være innenfor fristen. Men det er en nødvendig forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres med en gang.

Oppmøte på Søndre Land rådhus

Leveres hos servicetorget (biblioteket).

Merk konvolutten «Til valgstyret i Søndre Land kommune. Listeforslag kommunestyrevalget»

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov.

Biblioteket/servicetorget er åpent hver dag kl. 10:00 – 16:00. Torsdag er det åpent til 18:00.

Listeforslag til kommunestyrevalget i Søndre Land 2023

Frist for innlevering av listeforslag er 31. mars 2023 klokka 12:00.

Listeforslagene, som er en rangert liste over kandidater som stiller til valg for et parti eller en gruppe, vil bli lagt ut til ettersyn i rådhuset og på kommunens hjemmeside etter hvert som de kommer inn.

Innkomne listeforslag:

Listeforslag for SV-Sosialistisk venstreparti - innlevert 15. mars 2023

Listeforslag for Fremskrittspartiet - innlevert 21. mars 2023

Listeforslag for Senterpartiet - innlevert 23. mars 2023

Listeforslag for Arbeiderpartiet - innlevert 24. mars 2023

Listeforslag for Miljøpartiet De Grønne - innlevert 27. mars 2023

Listeforslag for Høyre - innlevert 27. mars 2023

Listeforslag for Kristelig Folkeparti - innlevert 28. mars 2023

Listeforslag for Søndre Land Bygdeliste - innlevert 29. mars 2023

Listeforslag for Rødt - innlevert 30. mars 2023

Listeforslag for Venstre - innlevert 30. mars 2023

Offisielle valglister legges ut til ettersyn etter valgstyrets behandling 24. mai 2023. Klage med krav om endring av vedtak må fremsettes innen 31. mai 2023. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Se valgloven § 6-8 for mer informasjon.

Det er formannskapet som er kommunens valgstyre. Informasjon om valgstyrets medlemmer, møtene i valgstyret og saker som er behandlet, finner du her.


Publisert: 03.01.2023 12.10.00
Sist endret: 17.10.2023 12.01