Kommunestyret har hatt sitt konstituerende møte

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?                                                     Søndre Lands kommunestyre 2023-2027
Foran fra venstre: Anne Eli Olsby Hoff (AP), Kjell Erik Stabekk (AP), Tom Sørhagen (BL), Gro Helen Brustad Pettersen (FrP), ordfører Anne Hagenborg (AP), varaordfører Erik Bjørnsveen (BL), Knut Fremstad (H), Mona Tønnesland Tholin (SP).
Bak fra venstre: Inger Lise Sveum-Aasbekken (H), Lisa Marie Grimsrud (SV), Anders Norman Hansen (Rødt), Ola Askvig (BL), Gudbrand Engelien (SP), Juel Sagbakken (V), Kenneth Skarås (H), Lars Bjørnsveen (BL), Roger Fløttum (AP), Therese Vangstad (AP), Thomas Sørsveen (BL), Ali Isse Geele (AP), Per Arne Perstuen (AP), Kari Nereng (AP), Mona Bjerke Hansen (1.vararepresentant AP), Anna Øiom Hagenborg (AP) og Silje Helen Tørnkvist Søndrol (AP). (Anne Mia Bjerke Hansen (AP) var ikke til stede da bildet ble tatt).

 

Det nye kommunestyret, som ble valgt av Søndre Lands innbyggere ved kommunestyrevalget i september, har hatt sitt første møte. 

Dette møtet besto for det meste av valg til råd og utvalg, men kommunestyret fikk også smake på kommunens anstrengte økonomi ved at tertialrapporten for andre tertial ble lagt fram. 

Valg av ordfører, varaordfører, komiteer, styrer, råd og utvalg ble gjennomført i tråd med valgkomiteens forslag. Anne Hagenborg (AP) ble gjenvalgt som ordfører. Som ny  varaordfører ble Erik Bjørnsveen fra bygdelista valgt.

I det nye formannskapet ble disse valgt: Ordfører Anne Hagenborg (AP), varaordfører Erik Bjørnsveen (BL), Kjell Erik Stabekk (AP), Anne Eli Olsby Hoff (AP), Tom Sørhagen (BL), Knut Fremstad (H) og Mona Tønnesland Tholin (SP).

Disse ble valgt til leder og nestleder i komitene: Komité for oppvekst: Leder Erik Bjørnsveen (BL), nestleder Lisa Marie Grimsrud (SV). Komité for mestring og velferd: Leder Anne Eli Olsby Hoff (AP), nestleder Mona Tønnesland Tholin (SP). Komité for lokalsamfunn: Leder Kjell Erik Stabekk (AP), nestleder Knut Fremstad (H).

Som leder av kontrollutvalget ble Juel Sagbakken (V) valgt med Egil Magne Løksa (H) som nestleder.

I viltnemnda ble Gudbrand Engelien (SP) valgt som leder og Kari Ohren Nordraak (BL) nestleder.

Se forøvrig den fullstendige møteprotokollen fra kommunestyrets konstituerende møte. Den vil bli publisert her på hjemmesida under "Innsyn" når den foreligger. Der vil det være mulig å lese hvilke andre valg som ble foretatt og andre saker som ble behandlet på dette møtet.


Publisert: 17.10.2023 11.39.35
Sist endret: 17.10.2023 11.39