Ordførerens side

Ordfører Terje Odden (AP)Telefon 91 33 78 67

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


                              Ordfører Terje Odden (AP)

Send epost til ordføreren

Varaordfører er Mona Tønnesland Tholin (SP)

Ordføreren er Søndre Land kommunes fremste folkevalgte representant, kommunens ansikt utad og ivaretar alle større representasjonsoppgaver.

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. De velges for valgperioden. Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han er også kommunens rettslige representant og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre.

Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der han er valgt medlem. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. Dersom han fratrer endelig, foretas det nyvalg.

Vigsler
Dersom du og din utkårede har planer om å gifte dere borgerlig er det fra 1.januar 2018 kommunene som har fått ansvaret for dette. Det er ordfører og varaordfører som utfører dette hos oss. Les mer om kommunale vigsler her.

 


Publisert: 19.02.2018 10.05.05
Sist endret: 17.07.2018 07.44