Ordførerens side

Ordfører Anne Hagenborg (AP), Telefon 990 36 540

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Ordfører Anne Hagenborg, Søndre Land kommune   

                    

Send epost til ordføreren

Varaordfører er Erik Bjørnsveen, Bygdelista

Ordføreren er Søndre Land kommunes fremste folkevalgte representant, kommunens ansikt utad og ivaretar alle større representasjonsoppgaver.

Ordfører Anne Hagenborg (AP) ble valgt til ordfører i 2019 og gjenvalgt for fire nye år i 2023.

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. De velges for valgperioden. Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Ordføreren er også kommunens rettslige representant og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre.

Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der hun er valgt medlem. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. Dersom ordføreren fratrer endelig, foretas det nyvalg.

Vigsler
Dersom du og din utkårede har planer om å gifte dere borgerlig er det fra 1.januar 2018 kommunene som har fått ansvaret for dette. Det er ordfører og varaordfører som utfører dette hos oss. Les mer om kommunale vigsler her.

 


Publisert: 19.02.2018 10.05.05
Sist endret: 04.01.2024 15.36