Borgerlig vigsel

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Borgerlig vigsel

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hvordan bestille tid for vigsel?

Dere kan bestille tid for vigsel ved å henvende dere til kommunens servicetorg eller ved å sende en mail til epost@sondre-land.kommune.no. Ta først kontakt med oss for å avtale dato for vigsel. Fyll deretter ut søknadskjemaet for prøvingsattest (link nederst på siden). Original prøvingsattest fra folkeregisteret leveres kommunen så snart dere mottar den.

Den kommunale vigsleren

I Søndre Land kommune er det ordføreren eller varaordføreren som foretar selve vigselen.


Ordfører Anne Hagenborg er vigsler i Søndre Land kommune

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest

Prøvingsattesten må være gyldig på vigselstidspunktet. Vi vil prøve å imøtekomme deres ønske om dato for vielsen så snart det lar seg gjøre rent praktisk. Vær ute i god tid!

På hvilke dager kan vi gifte oss?

Søndre Land kommune gjennomfører vigsler på fredager. Ønske om andre dager kan fremmes. Vi vil prøve å være så imøtekommende som mulig til slike ønsker, både om tid og sted. 

Holder Søndre Land kommune bare vigsler i rådhuset?

Søndre Land kommune holder i utgangspunktet vigsler i rådhuset. Ønske om andre steder kan fremmes. Vi vil prøve å være så imøtekommende som mulig til slike ønsker, både om tid og sted. 

Hva koster det å gifte seg?

Kjærligheten er gratis. Å gifte seg hos oss er derfor gratis. Man behøver ikke være bosatt i Søndre Land for å gifte seg i Søndre Land kommune.

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?

For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du folkeregisteret.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret

Seremonien foregår i rådhuset

Rådhuset i Søndre Land har adresse Hovsbakken 1, 2860 Hov

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Søndre Land kommune stille med vitner. Dette må avtales på forhånd.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Seremonien

Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Vigselsattesten blir ettersendt fra folkeregisteret.

Gjester under vigselsseremonien

Dersom brudeparet ønsker å ha med gjester utover de to vitnene, må dette avtales på forhånd.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, ev. cd-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Aktuelle lenker

Skatteetatens informasjon om ekteskap


Publisert: 19.02.2018 13.57.56
Sist endret: 24.10.2023 15.09