Stipend

Søndre Land kommune deler hvert år ut idrettsstipend og kulturstipend. Søknadsfrist er 1.mai

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Idrettsstipend til lokale idrettsutøvere

Søndre Land kommune deler hvert år ut inntil kr 10 000 i idrettsstipend til unge idrettsutøvere i kommunen. Hver søker kan få inntil kr 2500. 

Formål

Idrettsstipendet skal være en anerkjennelse til unge voksne idrettsutøvere, og stimulere til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Stipendet blir gitt til idrettsutøvere som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

Kriterier

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling.

 • Idrettsutøveren skal fortrinnsvis være  folkeregistrert i Søndre Land kommune.
 • Idrettsutøveren skal representere et idrettslag i Søndre Land, eller et lag i en nærliggende kommune dersom slik satsing ikke er mulig i Søndre Land.
 • Idrettsutøveren skal være utøvende på viderekommende nivå i sin idrett.
 • Idrettsutøveren må vise til gode prestasjoner og ha gode utviklingsmuligheter.
 • Søkere mellom 16 og 25 år prioriteres.
 • Søkere som ikke har mottatt stipend tidligere prioriteres.

Stipendet er et engangsbeløp som utbetales til idrettsutøveren, og skal brukes i direkte relasjon til idrettsaktiviteten.

Søknad

Frist for å søke idrettsstipend er 1.mai hvert år. Tildelingen skjer i juni hvert år.

Søknaden sendes Søndre Land kommune som et åpent brev eller epost på epost@sondre-land.kommune.no, og skal inneholde følgende:

 • Personalia
 • Bankkontonummer
 • Kort beskrivelse av idrettsutøveren, tidligere resultater og kommende målsetting (kort og lang).
 • Evt. andre personlige sponsorer.
 • Dokumentasjon
  • Resultater/prestasjoner siste 2-3 år
  • En grov treningsplan for de kommende årene
Vurdering og behandling

Kort tid etter søknadsfrist legges søknadene frem for idrettsrådet som gir sin uttalelse til søknadene. Endelig behandling av søknadene gjøres av avdeling for kultur, idrett og fritid.

Søkere skal, som følge av tildelt stipend, være en ambassadør for Søndre Land kommune og profilere Søndre Land kommune på en god måte. Dersom det er mulig er det ønskelig at kommunens logo brukes på adekvat utstyr.

Dersom man et år ikke har søkere som tilfredsstiller kriteriene utgår tildelingen.

Spørsmål?

Kontakt avdeling for kultur, idrett og fritid

Kulturstipend til lokale kulturutøvere

Søndre Land kommune deler hvert år ut inntil kr. 10 000 i kulturstipend til unge kulturutøvere i kommunen. Hver søker kan få inntil kr. 2500,-.
Formål

Kulturstipendet skal være en anerkjennelse til unge voksne kulturutøvere, og stimulere til videre satsing og personlig utvikling innen sitt fag. Stipendet blir gitt til kulturutøver som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

Kriterier

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling

 • Søkeren til kulturstipendet skal fortrinnsvis være folkeregistrert i Søndre Land kommune.
 • Søkeren må kunne vise til tilhørighet til kommunen.
 • Søkeren skal være utøvende på viderekomment nivå i sitt fag.
 • Det skal vises til gode prestasjoner innen faget, og gode videre utviklingsmuligheter.
 • Søkeren må aktivt satse på sitt fag i videre utdanning.
 • Søkere mellom 16 og 25 år prioriteres
 • Søkere som tidligere ikke har mottatt stipend prioriteres

Stipendet er et engangsbeløp som utbetales til kulturutøveren, og skal brukes i direkte relasjon til kulturaktiviteten.

Søknad

Frist for å søke idrettsstipend er 1.mai hvert år. Tildelingen skjer i juni.

Søknaden sendes Søndre Land kommune som et åpent brev, eller epost på epost@sondre-land.kommune.no, og skal inneholde følgende:

 • Personalia
 • Bankkontonummer
 • Kort beskrivelse av kulturutøveren, tidligere resultater og kommende målsetting (kort og lang).
 • Evt. andre personlige sponsorer.
 • Dokumentasjon
  • Resultater/prestasjoner siste 2-3 år
  • En grov fremdriftsplan for de kommende årene
Vurdering og behandling

Endelig behandling av søknadene gjøres av avdeling for kultur, idrett og fritid.

Søkere skal, som følge av tildelt stipend, være en ambassadør for Søndre Land kommune og profilere Søndre Land kommune på en god måte. Dersom det er mulig er det ønskelig at kommunens logo brukes på adekvat utstyr.

Dersom man et år ikke har søkere som tilfredsstiller kriteriene utgår tildelingen.

Spørsmål

Kontakt avdeling for kultur, idrett og fritid


Publisert: 03.04.2024 12.00.21
Sist endret: 03.04.2024 12.22