Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Leie av kommunale lokaler

Utleielokalene i Søndre Land rådhus administreres av servicetorget som avgjør når leie kan gis. Når det gjelder kultursal, festsal og foaje er det avdeling for kultur, idrett og fritid som innvilger bruk. Lokale lag og foreninger tilståes fri leie på ukentlig basis og til enkeltanledninger knyttet til aktiviteten gjennom hver sesong. Utleie til kommersielle tiltak og privatpersoner skjer etter vedtatte satser, se prisliste. 

 

Kultursalen, Rådhuset

Søndre Land kino og kultursal

For leie av kultursalen benyttes elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål og informasjon, ta kontakt med avdeling for kultur, idrett og fritid via sentralbordet 61126400. 

Festsalen, Rådhuset

For leie av festsalen benyttes elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål og informasjon, ta kontakt med avdeling for kultur, idrett og fritid via sentralbordet 61126400. 

 

Utleiereglement Søndre Land rådhus

Priser

Leie av idrettsanlegg og gymsaler

Søndre Land kommune leier ut idrettshall og gymsaler vederlagsfritt til lokale lag og foreninger. Eksterne lag og kommersielle aktører har leieavgift i henhold til utleiesatsene. 

For sesongleie av Søndre Land-hallen og gymsalen på Fryal skole er det samordnet søknadsfrist mandag 19. august 2019. For enkeltanledninger er det løpende søknadsbehandling. For all utleie benyttes elektronisk søknadsskjema. 

Søndre Land-hallen

Søndre Land kommune eier og driver Søndre Land-hallen som ligger ved Rv 34 ca 1,5 km sør for Hov sentrum. På dagtid brukes hallen av skolen, og på kveld og helg av lag og foreninger. 

Hallen er en standard flerbrukshall som egner seg til idrettslige aktiviteter, konserter, messer etc.

På kjøkkenet er det mulig å koke kaffe og annet varmt drikke. Det er også muligheter for å lage varm mat, men kapasiteten er noe begrenset. Fra kjøkkenet kan man åpne luker ut mot foajeen, slik at det er enkelt å drive kioskvirksomhet fra kjøkkenet. Kjøkkenet har kaffetrakter, komfyr og kjøleskap. 

Scenen i Søndre Land hallen kan brukes til konserter, teater og andre kulturinnslag. Det er ikke scenerigg eller eget lydanlegg. Det er bra akustikk i hallen. I hallen er det også stoler som lett kan settes ut ved kulturarrangementene. 

Primært lånes Søndre Land-hallen kostnadsfritt ut til lokale lag og foreninger. Klassiske hallidretter for barn og ungdom er prioritert. Sekundært leies den ut til utenbygds- og kommersiell virksomhet, hvor det er egne leiesatser. Kamper, stevner, turneringer og andre ekstraordinære arrangementer vil ved behov gå foran ordinære treninger. Hallen leies ut ukedager fra kl 14.30 – 22.00, og helg fra kl 09.00-22.00. Som tidligere er flere av helgene reservert håndballkamper. Vennligst spesifiser i søknadsskjemaet (under tilleggsopplysninger) om det søkes om hel, halv eller kvart sal. 

For sesongleie av hallen er det samordnet søknadsfrist mandag 13. august. For enkeltanledninger er det løpende søknadsbehandling. 

Søk om å leie her

Utleiereglement Søndre Land-hallen.pdf

Priser

 

Søndre Land idrettspark (kunstgress og friidrettsbane)

Søndre Land kommune er eier av kunstgress- og friidrettsbane ved Søndre Land idrettspark. Naturgressbanen og sportshytta eies av Søndre Land idrettslag. 

Søndre Land idrettslag har har fortrinnsrett til bruk av anlegget som en følge av sine vedlikeholdsoppgaver. 

Kunstgress- og friidrettsbane er til allmenn benyttelse, og andre brukere kan vederlagsfritt benytte anlegget til organisert trening, så lenge dette ikke er til hinder for SLIL's bruk jf. fortrinnsretten. SLIL koordinerer sin organiserte bruk av anlegget gjennom egen banefordelingsplan. Oppdaterte banefordelingslister legges ukentlig ut på SLIL's nettsider (ekstern lenke).

All organisert bruk av anlegget skjer gjennom banefordelingsansvarlig i SLIL for å forhindre kollisjoner. 

Gymsal Fryal skole

Fryal skole har en vanlig gymsal i størrelse 10x20m. Gymsalen kan leies av lag og foreninger på kveldstid. Utleie på kveldstid koordineres av avdeling for kultur, idrett og fritid.

For sesongleie av gymsalen på Fryal er det samordnet søknadsfrist mandag 19. august. For enkeltanledninger er det løpende søknadsbehandling. 

Søk om å leie her

Gymsal Odnes skole

Odnes skole har en vanlig gymsal i størrelse 10x20m. Gymsalen kan leies av lag og foreninger på kveldstid. Utleie koordineres av skolen selv på tlf: 61126690

 

Leie av svømmebasseng

Svømmebassenget på Søndre Land ungdomsskole/Fryal

Svømmebassenget leies ut til lag, foreninger og andre aktører som bedriver organisert bassengaktivitet for aldersgrupper fra og med seks år.

Leieprisen for 2019 er kr 1040 kr/halvår for en dobbelttime (før nyttår og etter nyttår). To dobbelttimer i uka koster kr 1395,-.

Svømmebassenget leies ut fra mandag til fredag kl 15-21 fordelt på tre to-timersøkter hver dag. Bassenget er forbeholdt offentlig bading en kveld i uka. Svømmebassenget åpner i uke 41 og stenger i uke 18. Bassenget er stengt i skolen ferier. 

Søknadsfrist for å leie bassenget sesongen 2019-2020 er mandag 2. september.

Søk om å leie her

For spørsmål og andre avklaringer rundt anlegget og utleie, ta kontakt med kulturkontoret via sentralbordet tlf: 61126400.

Priser for bruk av svømmebasseng

Leie av grendehus

I Søndre Land kommune er det også et godt utvalg av private velhus, grendehus, klubbhus og forsamlingshus til leie. Utleie styres av de ulike eierne. 

Hov

Lokalet Bergslia

Lokalet Bergslia foto: Tone GelleinDet er ikke lett å finne ut når huset ble bygd,da det nok er en stund siden. Sånn på 1800- tallet en gang. Det var nok et lite bolighus da det ble bygd, for kafferommet og kjøkkenet er i tømmer. Det er bygd på flere ganger etter det, men vi har dessverre ikke informasjon om alle detaljene. I dag brukes det som et samlingspunkt for bygdas innbyggere. Det brukes opptil 12 ganger i året. Av og til mer. 

Gbrnr.: 43/55
Adr.: Skjølaasvegen 255, 2860 Hov 
Eier: Bergslia Vel 

Kontaktinfo:Tone Sveumshagen, 
mobil: 911 89 252,
epost: tonsveums@gmail.com        

 


Vestsida

Lokalet Lidarheim 

Lokalet Lidarheim Foto Tone gelleinHuset ble bygd på 1930-tallet, og det var da et losjelokale, I.O.G.T. – en avholdslosje for kretsen. Distriktslosjen på Gjøvik tok over lokalet da det ikke lenger ble drevet losje her. Bygget stod ubrukt i en del år, men rundt 1970 tok bygdefolket initiativ til å kjøpe det.De dannet en “Huskomite”, som senere gikk over til å hete Ligarda Vel. Den første leder i Ligarda Vel var Andreas Pettersen. 
Den første utvidelsen var p.g.a. barnehagedrift i 1970-80. Da ble det ordnet med vann, kloakk, garderobe, toaletter, nytt kjøkken, utvidelse av veslesalen og rom for barnehagens utstyr. Neste var skifte av gulv og 
utvidelse av storsalen. Dette ble finansiert av et tilskudd barnehagen fikk på kr 20 000, samt basar og dugnadsarbeid. I den først tida var barne- 
hagen drevet privat ved at mødre byttet på å være der, senere ble det kommunal drift. 
Fra lokalet var ferdig restaurert har det blitt brukt som et vanlig grendehus.
Her har lag og foreninger hatt forskjellige tilstelninger og bygdefolket har leid det til selskaper o.l.

Gbrnr.: 95/17 
Adr.: Vestsidevegen 1138, 2860 Hov 
Eier: Ligarda Vel

Kontaktinfo: Jan Erik Sørengen tlf 909 99 826

Nettside: Hele-vestsida.no

 

Vestvang Forsamlingslokale 

Vestvang Forsamlingslokale Foto: Tone GelleinVestvang ble bygd i 1950 som forsamlingslokale. 
Tomta ble gitt av grunneier Rolf Skoglund og bygdefolket bygde sjøl. 
Samtidig ble Foreningen Samhold startet. Skogeierne ble spurt om å 
bidra med tømmer, så dette var et spleiselag blant innbyggerne i 
Gamle Fluberg kommune på Vestsida. 
Vestvang brukes kun til utleie, og det står ei skaterampe i tre på 
gårdplassen som kan brukes når det arrangeres klubbkvelder for 
ungdom.

 
Gbrnr.: 5/6 
Adr.: Vestsidevegen 198, 2680 Hov 
Eier: Foreningen Samhold AL

Kontaktinfo: Hele-vestsida.no

 

Lausgarda
 • Lokalet Johs. Minde 

  Lokalet Johs. Minde foto: tone GelleinDet offisielle navnet på grendehuset i Lausgarda er Johannes Minde. Lokalet ble bygd i 1928-29, etter at tomt ble utskilt fra Søndre Narum. Tomt og tømmer til byggingen ble gitt av Johannes G. Engelien. Lokalet ble opprinnelig bygd som møtelokale for Lausgarda Ungdomslag som ble stiftet i 1910.  
  Lokalet ligger fint til «midt i Lausgarda», med god utsikt over Randsfjorden. 
  Rundt 1965 ble det påbygd kjøkken, som for øvrig ble totalrenovert i 2012 av Lausgarda Grendelag, som nå har ansvaret for lokalet. Lokalet hadde i mange år «utedass», men rundt 2000 ble det påbygd toalett i tilknytning til lokalet. Opp gjennom årene har det vært stor aktivitet i tilknytning til lokalet, og det har  etablert seg tradisjonelle arrangementer. Eksempelvis arrangeres det juleball 4. dag jul hvert år. Her var det lenge en tradisjon med at det ble gått polonese, som så gikk over i wiener-waltz.

  Gbrnr. 39/19
  Adr.: Lausgardsvegen 402, 2860 Hov
  Eier: Lausgarda Grendelag 

  Kontaktinfo: Heidi Lysen, tlf: 938 32 940 

Fluberg
 • Fluberg Forsamlingslokale 

  Fluberg Forsamlingslokale Foto: Tone GelleinFluberg forsamlingslokale som det står i dag er forholdsvis nytt, da det gamle lokalet brant ned julaften 1978. Det gamle forsamlingshuset ble 
  bygd rundt 1950, bl.a. av midler samlet inn av foreningen “Grågåsa” som ønsket å opprette en badstue. Huset ble bygd hovedsaklig av tømmer gitt av lokale bønder, og var i utgangspunktet et “Bøndenes hus”. Det ble opprettet et andelslag, andeler ble utdelt etter levert tømmer og dugnadstimer. Julaften 1978 ble det fyrt opp i den gamle vedovnen.  
  Brannkorpset var på utrykning på pipebrann i Landåsbygda, så de kom alt for sent til stedet. På spørsmål etter hvem som hadde tent i ovnen, kunne brannsjefen selv etter sigende opplyse; 
  “ Det var nok je dæ, kara!” 
   Men huset var godt assurert, og utbetalingen fra forsikrings-selskapet dekket både nedbetaling av det gamle lånet, bygging av nytt lokale og gav dessuten “penger på bok”. Det nye lokalet sto ferdig 1981. Storsalen, lillesalen og foajeen gjennomgikk en stor rehabilitering i 2012/2013, Kjøkkenet ble totalrenovert i 2016. Lokalet fremstår nå som et velegnet lokale til større selskaper og festligheter.  

  Gbrnr.: 13/41 
  Adr.: Flubergveien 1039, 2862 Fluberg 
  Eier: Fluberg vel

  Kontaktinfo: Fluberg Vel og Facebook: Fluberg Vel


Odnes
 • "Varmestua" Odnes 

  Varmestua Odnes Foto: Tone GelleinOdnes Vel’s lokale har tilnavnet ”Varmestua” og har beliggenhet i gamle Odnes skisenter Huset ble bygd i 1985 og stod ferdig til åpningen av skisenteret i 1986. Etter at Odnes skisenter ble lagt ned fikk Odnes Vel 
  tilbud om å overta huset vederlagsfritt av Oppland skikrets. Lokalet blir brukt til møter, bursdager, konfirmasjoner osv. Det er plass til ca 50 stk nede i 1. etg og 15 stk i 2. etg. Lokalene er utstyrt med nye stoler, bord og dekketøy. 
  Det siste året er det kjøpt nye komfyrer og kjøleskap, fryseskap, prosjektor, lerret og et bra musikkanlegg med laserlys, røykmaskin m.m. Nede i kjelleren
  er det blitt satt i stand ‘mekkeverksted’ for ungene i bygda og dette blir drevet på dugnad av to voksne en gang i uka.

   Gbrnr.: 21/76 (?) 
  Adr.: Odnes Hoppbakke (i nærheten av Bjørnen) 
  Eier: Odnes Vel, Landåsvegen 7, 2879 Odnes 

   
Bergegarda
 • Bergegarda Grendehus

  Bergegarda Grendehus Foto: Tone GelleinSlik det framstår i dag består av gamle Bergegarda skole og tilbygg bestående av festsal i første etasje og garderober i
  kjelleretasje. Nytt kjøkken er innredet i skolens gamle kjøkken. 
  Bergegarda skole ble bygd i 1880 og her ble det drevet folkeskole fram til høsten 1959. 
  Skolen ble etter det brukt som grendehus. Det ble drevet korttidsbarnehage i grendehuset fra 1979 og fram til 2002(ca). Tilbygget sto ferdig i 1988.

  Gbrnr.: 29/25 
  Adr.: Øvre Bergegarda 1, 2862 Fluberg 
  Eier: Bergegarda Vel og Grendehus AL

  Kontaktinfo: 
  Facebook: Bergegarda Grendehus

Trevatn
 • Trevatn Samfunnshus 

Trevatna Samfunnshus Foto: Tone Gellein Trevatn Samfunnshus sto ferdig bygget i 1936. Huset har blitt restaurert flere ganger, men den største moderniseringen var i 1991-92. Da ble det 
fullstendig restaurert og påbygget barnehage. Dette er slik samfunnshuset står frem i dag. 
Lag og foreninger har sine møter her. Formiddagsklubben som består av pensjonister fra bygda har sine faste samlingsdager. 
Trevatn Musikkforening bruker huset til øvinger, og har her sine konserter og seminarer. 
Trevann Idrettslag arrangerer skirenn om vinteren og andre aktiviteter. 
Trevatn Barne- og ungdomslag har sine klubbkvelder og møter. Trevatn Vel holder sine møter her og sine arrangementer. På våren har vi vår basar som er et samarbeid mellom disse lagene.

Gbrnr.: 56/26 
Adr.: Trevassvegen 1300, 2840 Reinsvoll 
Eier: Trevatn Vel og Samfunnshus

Enger
 • Grime Samfunnshus 

Grime Samfunnshus Foto: Tone GelleinGrime Samfunnshus ble bygd som samfunnshus, et 
Folkets hus i 1952-53.De fleste lokale foreningene i
Enger med blant annet AP, NKP og Røde Kors, gikk sammen om å spleise på tomt. 
Huset ble stort sett bygd på dugnadsarbeid og fikk et tilbygg i begynnelsen på 1980-tallet. 
Her foregår det meste av tilstelninger som skjer i en krets som barnedåp og bryllup. 
Mange er glade for at huset og Enger vel igjen er på beina, og som en sa:“ Vi merker når stedene blir borte.”

Gbrnr.: 78/9 
Adr.: Randsfjordvegen 1823, Enger 
Eier: Enger Vel 

Kontaktinfo: Per Åge Fjellheim , Tlf.: 478 77 778

Landåsbygda
 • Solgløtt Forsamlingslokale 

Solgløtt Forsamlingslokale Foto: Tone GelleinSolgløtt ble bygd i 1952 stort sett på dugnad. Det ble driftet av Fellesforeningen, en sammenslutning av lag og foreninger i Landåsbygda. Landåsbygda Ungdomslag tok over på slutten av 60-tallet. På 70-tallet ble hele kjelleretasjen ombygd. Garderobe og salongskytterbane ble til toaletter og garderobe, samt et dusjrom som blir brukt til bod i dag. Kjøkkenet ble fullrenovert i
2014. Uthuset brant på 60-tallet og nytt ble satt opp. Dette
ble revet i 2012 og nytt tilbygg reist. På tomta der uthuset sto er det satt opp en skateboardrampe i tre. Først på 70-tallet satset en på kjente artister ved dansefester slik som Inger Lise Rypdal og Stein Ingebrigtsen - da de stanset billettsalget kl 23.00, var det solgt over 700 billetter og enda var det lang kø utenfor (lokalet tar kun 350 stk). 
I 1981 ble Landåsbygda Velforening stiftet og tok over ansvaret for lokalet. Første leder var Terje Brenner.

Gbrnr.: 25/115 
Adr.: Landåsvegen 710, 2861 Landåsbygda 
Eier: Landåsbygda Vel
Kontaktinfo: Facebook: Landåsbygda Velforening

Fall
 • Lokalet Solheim

Lokalet Solheim Foto: Tone GelleinLokalet Solheim ble bygd som skole for Halmrast krets i 1881-82. På begynnelsen av 1900-tallet ble huset påbygd. Brukt som skolebygg og kretsens forsamlingshus fram til 1952, da sentralskolen Fryal ble tatt i bruk. 
Etter skolesentraliseringen ønsket innbyggerne i kretsen at Solheim fortsatt kunne beholdes som et forsamlingslokale. Den 25. januar 1953 ble derfor andelslaget A/L Solheim etbalert der nærmest
alle kretsens innbyggere tegnet andeler. Foreningsens mål var “ ...å utbygge og drive utleie av lokalet Solheim, gårdsnr. 68 - bruksnr. 7 til støtte for kretsens sosiale og kulturelle interesser. ...”. Lokalet skulle derfor også utstyres i dette henseende så langt dette var mulig. A/L Solheim kjøpte den nedlagte skolen av Søndre 
Land kommune i 1954. Andelslaget drev Solheim fram til 1997. 
Da slo de to foreningene Halmrast krets Vel og A/L Solheim seg sammen og dannet Halmrast Grendelag, som i dag eier og driver lokalet i samsvar med de tidligere målsettingene for stedet.

Gbrnr.: 68/7 
Adr.: Solheimsgutua 1, 2864 Fall 
Eier: Halmrast Grendelag

 • Holmen Grendehus

Holmen Grendehus Foto: Tone GelleinHolmen Grendehus (Fall Grendehus) ble bygd rundt 1930 og ble først brukt til butikkdrift. 
Senere var huset eid av Misjonsforeningen som brukte huset som bedehus. 
Andelsbrev ble tegnet og Holmen Vel kjøpte huset i 1986. 
Etter restaurering og mye dugnadsarbeid av lagets egne 
medlemmer ble huset innviet i 1988. Grendehuset ligger med fin utstikt til Randsfjorden og blir brukt til 
anledninger som konfirmasjon, jubileer, bryllup og andre sosiale sammenkomster. Huset har også en egen leilighet som er til utleie. 

Gbrnr.: 66/16
Adr.: Holmenvegen 55, 2864 Fall
Eier: Holmen Vel 

Kontaktinfo: Tormod Bergli, 
tlf: 61 12 27 07, mobil: 924 43 800 

 • Presterud Grendehus

Presterud Grendehus Foto: Tone GelleinHuset ble bygd i 1898 som skole for grenda. Det var skole i Nordre Østbygda på Presterud fra 1898 til og med våren 1953. I tillegg til at det var skoledrift, ble huset også brukt som samlingssted for kretsen, og for lag og foreninger. 
Kretsen tok over skolehuset i 1956 fra Søndre Land kommune for kr. 6000. Presterud har blitt pusset opp og restaurert i flere omganger på dugnadsbasis. Den så langt siste større endringen er fra 2007 da det ble laget et påbygg med scene, garderobe og nye toaletter. 
Basar til inntekt for kretsen var og er fortsatt en årlig tradisjon. Den siste søndagen før jul har det helt fra 1920-åra vært holdt gudstjeneste i Presterud hvert år, den såkalte “svartsyndagsmessa”. Av enkeltstående arrangement kan en nevne at det fredsvåren i 1945 ble holdt en stor fest i Presterud for alle i kretsen, den foregikk 8. juni.

Gbnr.: 49/3 
Adr.: Fuglerudveien 1, 2864 Fall 
Eier: Nordre Østbygda Vel 

Kontaktinfo: Jan Arne Sandsengen, 
N. Østbygda, Fall, Tlf.: 611 28 754


Publisert: 02.11.2016 14.07.44
Sist endret: 05.08.2019 09.54