Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Leie av kommunale lokaler

Kommunens aktivitetslokaler og møterom leies på kvelder og helger ut til lag og foreninger, kommersielle aktører og privatpersoner. Lokale lag og foreninger tilståes fri leie på ukentlig basis og til enkeltanledninger knyttet til aktiviteten gjennom hver sesong. Utleie til kommersielle tiltak og privatpersoner skjer etter vedtatte satser, se prisliste.

Utleie av møterom på rådhuset og alle aktivitetslokaler som kultursal, festsal, gymsaler, idrettshall og svømmebasseng administreres av avdeling for kultur, idrett og fritid.

Møterom på Hovlitunet administreres av driftskoordinator ved Hovlitunet. 

Sesongleie av lokalene har en felles søknadsfrist 20. august, med unntak av bassenget som har frist 17. september. 

All utleie søkes om via vårt elektroniske søknadsskjema (krever innlogging via ID-porten). Alle skjemaer finner dere på våre selvbetjeningssider

Leie av lokaler på rådhuset

Kultursalen, Rådhuset

Søndre Land kino og kultursal

For leie av kultursalen benyttes elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål og informasjon, ta kontakt med avdeling for kultur, idrett og fritid via sentralbordet 61126400. 

Festsalen, Rådhuset

For leie av festsalen benyttes elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål og informasjon, ta kontakt med avdeling for kultur, idrett og fritid via sentralbordet 61126400. 

 Utleiereglement Søndre Land rådhus

Priser

Leie av lokaler på Hovlitunet

Allrom Trevatna

For leie av allrom Trevatna benyttes elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål og informasjon, ta kontakt med driftskoordinator ved Hovlitunet via sentralbordet 61126400. 

 

Leie av idrettsanlegg og gymsaler

Søndre Land kommune leier ut idrettshall og gymsaler vederlagsfritt til lokale lag og foreninger. Eksterne lag og kommersielle aktører har leieavgift i henhold til utleiesatsene. 

For sesongleie av Søndre Land-hallen og gymsalen på Fryal skole og aktivitetsbygget er det samordnet søknadsfrist søndag 20. august 2023.  For enkeltanledninger er det løpende søknadsbehandling. For all utleie benyttes elektronisk søknadsskjema

Søndre Land-hallen

Søndre Land kommune eier og driver Søndre Land-hallen som ligger ved Rv 34 ca 1,5 km sør for Hov sentrum. På dagtid brukes hallen av skolen, og på kveld og helg av lag og foreninger. 

Hallen er en standard flerbrukshall som egner seg til idrettslige aktiviteter, konserter, messer etc.

På kjøkkenet er det mulig å koke kaffe og annet varmt drikke. Det er også muligheter for å lage varm mat, men kapasiteten er noe begrenset. Fra kjøkkenet kan man åpne luker ut mot foajeen, slik at det er enkelt å drive kioskvirksomhet fra kjøkkenet. Kjøkkenet har kaffetrakter, komfyr og kjøleskap. 

Scenen i Søndre Land hallen kan brukes til konserter, teater og andre kulturinnslag. Det er ikke scenerigg eller eget lydanlegg. Det er bra akustikk i hallen. I hallen er det også stoler som lett kan settes ut ved kulturarrangementene. 

Primært lånes Søndre Land-hallen kostnadsfritt ut til lokale lag og foreninger. Klassiske hallidretter for barn og ungdom er prioritert. Sekundært leies den ut til utenbygds- og kommersiell virksomhet, hvor det er egne leiesatser. Kamper, stevner, turneringer og andre ekstraordinære arrangementer vil ved behov gå foran ordinære treninger. Hallen leies ut ukedager fra kl 14.30 – 22.00, og helg fra kl 09.00-22.00. Som tidligere er flere av helgene reservert håndballkamper. Vennligst spesifiser i søknadsskjemaet (under tilleggsopplysninger) om det søkes om hel, halv eller kvart sal. 

For sesongleie av hallen er det samordnet søknadsfrist søndag 20. august 2023. For enkeltanledninger er det løpende søknadsbehandling. 

For leie av hallen til større festlige arrangementer og/eller konserter; ta kontakt med kulturkontoret på 61126400

Søk om å leie her

Utleiereglement Søndre Land-hallen.pdf

Priser

 

Søndre Land idrettspark (kunstgress og friidrettsbane)

Søndre Land kommune er eier av kunstgress- og friidrettsbane ved Søndre Land idrettspark. Naturgressbanen og sportshytta eies av Søndre Land idrettslag. 

Søndre Land idrettslag har har fortrinnsrett til bruk av anlegget som en følge av sine vedlikeholdsoppgaver. 

Kunstgress- og friidrettsbane er til allmenn benyttelse, og andre brukere kan vederlagsfritt benytte anlegget til organisert trening, så lenge dette ikke er til hinder for SLIL's bruk jf. fortrinnsretten. SLIL koordinerer sin organiserte bruk av anlegget gjennom egen banefordelingsplan. Oppdaterte banefordelingslister legges ukentlig ut på SLIL's nettsider (ekstern lenke).

All organisert bruk av anlegget skjer gjennom banefordelingsansvarlig i SLIL for å forhindre kollisjoner. 

Gymsal Fryal skole

Fryal skole har en vanlig gymsal i størrelse 10x20m. Gymsalen kan leies av lag og foreninger på kveldstid. Utleie på kveldstid koordineres av avdeling for kultur, idrett og fritid.

For sesongleie av gymsalen på Fryal er det samordnet søknadsfrist søndag 20. august 2023. For enkeltanledninger er det løpende søknadsbehandling. 

Søk om å leie her

Gymsal aktivitetsbygget

Frivilligsentralen har lokaliteter i aktivitetsbygget, men det er kommunen som administrerer bruk av selve gymsalen. Gymsalen har en størrelse på ca 10x20 meter, og passer fint til ulike samlinger og aktiviteter. 

Pga utstikk langs veggene er den ikke like egnet for ballspill. Det er et tilliggende lite kjøkken som kan brukes i dialog med frivilligsentralen. 

For sesongleie av gymsalen i aktivitetsbygget er det samordnet søknadsfrist søndag 20. august 2023. For enkeltanledninger er det løpende søknadsbehandling. 

Søk om å leie her

Gymsal Odnes skole

Odnes skole har en vanlig gymsal i størrelse 10x20m. Gymsalen kan leies av lag og foreninger på kveldstid. Utleie koordineres av skolen selv på tlf: 61126690

 

Leie av svømmebasseng

Svømmebassenget på Søndre Land ungdomsskole/Fryal

Svømmebassenget leies ut til lag, foreninger og andre aktører som bedriver organisert bassengaktivitet.

Nytt fra 2022 er at bassenget leies ut gratis til de lokale lag og foreningene som har vannaktivitet som sitt hovedvirke. Andre lokale lag og foreninger betaler kr 2200,- fra okt-mai. For hele prisreglementet, se lenke nedenfor. 

Svømmebassenget leies ut fra mandag til fredag kl 15-21 fordelt på tre to-timersøkter hver dag. Bassenget er forbeholdt offentlig bading på fredager. Svømmebassenget åpner i uke 42 og stenger i uke 18. Bassenget er stengt i skolen ferier. 

Søknadsfrist for å leie bassenget sesongen 2023-2024 er søndag 17. september.

Søk om å leie her

For spørsmål og andre avklaringer rundt anlegget og utleie, ta kontakt med kulturkontoret via sentralbordet tlf: 61126400.

Priser for bruk av svømmebasseng

 

 

 

 

 

 


Publisert: 02.11.2016 14.07.44
Sist endret: 20.07.2023 13.15