Idrett og friluftsliv

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Idretts- og aktivitetsanlegg

 

 

I Søndre Land er det et rikt og variert aktivitetstilbud med et bredt spekter av små og store idretts- og aktivitetsanlegg rundt omkring i kommunen. Anleggene eies og drives hovedsakelig av frivillige lag og foreninger eller av Søndre Land kommune.

Søndre Land kommune støtter lag og foreninger på en rekke områder. I form av tilskudd, utleie av anlegg, veiledning og rådgiving, spillemidler og for generell anleggsutvikling er kommunen en viktig bidragsyter.

Kommunale idrettsanlegg

Av større idrettsanlegg der kommunen er eier kan nevnes: Søndre Land idrettspark (kunstgressbane og delanlegg friidrett), Søndre Land-hallen (fleridrettshall), svømmebassenget ved Fryal skole og gymsalene ved de kommunale skolene.

Utleie

For leie av de enkelte anlegg henvises det til informasjon om utleie, klikk HER

Idrettsanlegg

Nedenfor følger en oversikt over både kommunale og lagseide idrettsanlegg i kommunen. For en oversikt over det organiserte idrettstilbudet som finnes ved de ulike anleggene, klikk her

Søndre Land idrettspark

Kjørebeskrivelse

Søndre Land kommune etablerte Søndre Land idrettspark sommeren 2014 med kunstgressbane og delanlegg friidrett. I tillegg har Søndre Land idrettslag en stor bane med naturgress, ei balløkke og et klubbhus. I kjelleren på klubbhuset har Lausgarda salongskytterlag innendørs skytebane.

Søndre Land idrettslag friidrett og SLIL fotball er bruker anlegget til ordinære treninger, kamper og stevner. Utenom dette er kunstgressbane og friidrettsanlegg åpent for allmennheten.

Søndre Land-hallen

Kjørebeskrivelse

Hallen ligger ved skoleområdet sør for Hov, og er en vanlig flerbrukshall med aktivitetsflate på ca 40x20 m. Skolen er brukere av hallen på dagtid, og idretten er brukere på kveldstid. Utleie koordineres av kulturkontoret med søknadsfrist hver høst.

Randsfjorden golfpark

Kjørebeskrivelse

Randsfjorden golfpark er en 12-hulls golfbane som drives av Land golfklubb. Den har fin beliggenhet langs riksveien 5-6 km sør for Hov.

Nytt i 2018 er at de har etablert en 9-hulls bane for fotballgolf, som den første i Oppland. 

Gymsaler

Det er gymsaler ved Odnes skole, Fryal skole og Vestsida oppvekstsenter. Skolene er brukere på dagtid, og skolene selv koordinerer utleie til lag og foreninger på kveldstid.

Fotballbaner
 • Nybakkringen fotballbane (naturgress) ligger i Odnes og eies og driftes av Fluberg fotballklubb. Kjørebeskrivelse
 • Ringelia fotballbane (naturgress) ligger ved Vestsida oppvekstsenter i Ringelia og eies og driftes av Ringelia il. Kjørebeskrivelse
 • Trevatn fotballbane (naturgress) ligger øst for Trevatn stasjon og eies og driftes av Trevann il. Kjørebeskrivelse
Sandvolleyballbaner
 • Kråkvika sandvolleyballbane ligger idyllisk til i Kråkvika ved Randsfjorden nedenfor Hov sentrum. Den har nær tilknytning til badeplass, friluftsområde og båthavn. Søndre Land kommune er eiere og drivere av området. Kjørebeskrivelse
 • Sagvika sandvolleyballbane ligger i Odnes, i tilknytning til Sagvika badeplass. Odnes vel er drivere av området. Kjørebeskrivelse
 • Sandvolleyballbane ved Søndre Land ungdomsskole. Kjørebeskrivelse
Skøytebaner/isløkker
 • Fluberg nærmiljøanlegg har en skøytebane med vant beliggende i Fluberg, nedenfor Fluberg forsamlingshus. Fluberg vel er drivere av anlegget. Kjørebeskrivelse
 • Fryal skole har en skøytebane med vant nedenfor skoleområdet. Søndre Land kommune er eiere og drivere av anlegget. Kjørebeskrivelse

I tillegg opparbeides det enkle isløkker ved skolene når det er forhold til det.

Ball-løkker og binger

Det er flere små balløkker rundt omkring i kommunen.

Skateanlegg

Det finnes noen små enkle skateanlegg rundt omkring, men flere er preget av forfall.

Orienteringskart

Rond o-lag har utarbeidet flere orienteringskart rundt omkring i kommunen. En oversikt over disse finnes på Rond o-lags nettsider. 

Klatreanlegg

Vassendlandet mini-klatrepark

En miniversjon av klatreparken på Gjøvik sto ferdig på Vassendlandet på Trevatn høsten 2019. Det er planlagt videreutvikling våren 2020. Mini-klatreparken er et samarbeid mellom Søndre Land kommune og Frivilligsentralen. Klatreparken er lavthengende med falldempende underlag, og er på den måten åpen og tilgjengelig for allmenn bruk hele tiden. Se mer om klatreparken på bolyst.land

Kjørebeskrivelse

Klatredomen på Fryal skole

Sommeren 2018 ble det anlagt en stor "klatredom" på sørsiden av Fryal skole, som en del av skolens uteområde. Klatredomen gir et utall utfordringer med å klatre, henge, slenge, skli og krype. Skolens uteområde er åpent for allmennheten på kvelder og helger. 

Kjørebeskrivelse

Prestgardslåven klatre- og treningspark

Høsten 2020 ble det ferdigstilt en klatre- og treningspark på området etter den nedlagte låven ved Fluberg prestgard. I tillegg til ulike klatre- og treningselementer i robinja-tre, vil parken beplantes med stedsaktuelle busker og hekker, samt ha sitteplasser til rekreasjon og hygge. Parken er også et fint utgangspunkt for turer og aktivitet i nærområdet som har flere nærmiljøanlegg, turstier, båtbrygger og badeplasser. Eier og driver av området er Fluberg vel

Kjørebeskrivelse

 

Turstier

Det er et nettverk av stier i Søndre Lands utmark.  Rydding og merking av stier blir flere steder gjort av lag, foreninger og privatpersoner. I tillegg går det umerkede stier og gamle ferdselsveier i de fleste utmarksområder både nært og fjernt fra bebyggelse. 

Turkort for Søndre Land

Søndre Land kommune og frivilligsentralen utvikler turkort for Søndre Land. Istedenfor et stort turkart kan du nå plukke deg ut de turene du synes er interessante. Turkortene er i et hendig format på 10x20 cm, noe som også er tilpasset mobilformatet. Turkortene kan du åpne i vedleggene nedenfor, eller du kan hente de ut i servicetorget og på frivilligsentralen. Du finner de også på ut.no

Turkort 1 Hornskleiva.pdf

Turkort 2 Hovsmarka.pdf

Turkort 3 Valdresvegen.pdf

Turkort 4 Lifossene.pdf

Turkort 5 Sæterhaugen.pdf

Turkort 6 Vammen.pdf

Turkort 7 Skrankehogda.pdf

Turkort 8 Orrfugltjern.pdf

Turkort 9 Sølvbruhaugen.pdf

Turkort 10 Varpet.pdf

Turkort 11 Øistadsætra.pdf

Turkort 12 Odnesberget.pdf

Turkort 13. Slottshaugen.pdf

Turkort 14. Prestgardsrunden.pdf

Turkort 15. Valdresvegen 2.pdf

Turkort 16. Fallselva.pdf

Turkort 17. Venholhøgda.pdf

Turkort 18. Hovsrunden.pdf

Turkort 19. Holmenmarka.pdf

Turkort 20. Skjellingshovde.pdf

Turkort 21. Nerbysætra.pdf

 

Turkort 23. Vestre Trevasslia.pdf

Turkort 24. Løkjehaugen.pdf

Turkort 25. Ridevegen.pdf (Langtur)

Turkort 26. Hovslisætervegen.pdf (Langtur)

Turkort 27. Fallselva kultursti.pdf (Langtur)

  

Aksjon turmål 

Aksjon turmål er en årlig turaksjon i hele Søndre Land kommune. Ved å "samle" 16 av de 24 turene (turkort 1-24) er du med i trekningen av premier etter sesongslutt i september. 

Aksjon turmål starter opp på våren, ettersom turene blir farbare og blir informert om via flere kanaler. 

Du kan hente deg ut turkortene  og startkort i papirformat i servicetorget, Cirkle K Hov, Bjørnen Odnes, Joker Fall, Joker Vestsida, Nærbutikken i Landåsbygda og på frivilligsentralen. 

 

 Trevanntrimmen

Trevann il skilter opp og vedlikeholder en rekke stier på Trevatn, og har en "turmål-konkurranse kalt "trimpoeng", som er en mye brukt app. 

Du finner mer info om Trevanntrimmen her

Digitale turkartløsninger

Alle turene som har turkort også legges ut digitalt på Ut.no

Mange interessante turer og attraksjoner er også på Outtt.no - Land

Begge disse digitale løsningene finnes som egne apper i appstore og google play. 

Scannede papirkart

Vardalsåsen-Øståsen sommerturkart

Sommerturkart Vardalsåsen.pdf 

Fluberg Helsetrim 

Fluberg helselag lager hvert år en såkalt helsetrim, med ti ulike trimposter med innskrivingskasse. Turene endres noe fra år til år, men alle ligger nord i kommunen, Odnes, Fluberg, Bergegarda og Vestsida. 

Kartene legges ut hver vår i servicetorget, YX Odnes og biblioteket. 

 

Tusenårsstedet Fallselva kultursti 

Stien informerer om liv og virksomhet langs elva, med hovedvekt på industrihistorien. Den går langs Fallselva mellom Mølla i Holmen ved Randsfjorden og opp til Trevatna. Det er et elveløp på 4,5 kilometer i krok og sving, med fosser, sløyfer, kulper og dammer – med en høydeforskjell på 244 meter. Stien går via Skrankefoss hvor det står bålhus og brygge til å kikke på elvemuslinger. Langs stien står det 20 tavler med informasjon og bilder fra livet og virksomheten knyttet til to fabrikker (tresliperi og papp) og ei bygdemølle i perioden 1872 – 1963.

Stien er perfekt for turer til fots langs hele eller deler av elveløpet, særlig fra april til oktober.

Parkeringsplasser langs stien: 

Post 1 ved Trevassdammen: Google Maps-anvisning

Post 7 ved Skrankefoss: Google Maps-anvisning

Post 12 ved Sliperiet: Google Maps-anvisning

Post 20 ved Holmen mølle: Google Maps-anvisning

 

Se alle informasjonstavlene som pdf-er her

Kultursti_Post 1_130x100.pdf - Fallselva

Kultursti_Post 2_150x62.pdf - Trevatna, renna og Kanaldammen

Kultursti_Post 3_62x44.pdf - Linneruddammen

Kultursti_Post 4_62x44.pdf - Saga

Kultursti_Post 5_62x44.pdf - Høgskranken

Kultursti_Post 6_62x44.pdf - Tømmerrenna

Kultursti_Post 7_150x62.pdf - A/S Skrankefoss Træsliperi

Kultursti_Post 8_62x44.pdf - Lagerhuset

Kultursti_Post 9_62x44.pdf - Inntekten

Kultursti_Post 10_62x44.pdf - Veadammen

Kultursti_Post 11_62x44.pdf - Felloppen

Kultursti_Post 12A_62x44.pdf - A/S Land Træsliperi og Papfabrik

Kultursti_Post 12B_150x62_NY.pdf - A/S Land Træsliperi og Papfabrik

Kultursti_Post 13_62x44.pdf - Kvernhusfossen

Kultursti_Post 14_62x44.pdf - Midtelva

Kultursti_Post 15_62x44.pdf - Eidsfoss

Kultursti_Post 16_62x44.pdf - Mølledammen

Kultursti_Post 17_62x44.pdf - Midthuset

Kultursti_Post 18_153x102.pdf - Holmen mølle

Kultursti_Post 19-20_153x102.pdf - Planlagt turbinmølle og Holmen anno 1964 

 

Sykkeltraseer

 

Sykkelruter i Søndre Land

Det finnes to merkede sykkelruter i Søndre Land:

Trevatn rundt på ca 20 km

Veståsen mellom Nordraakssetra og Lomsdalssæen, ca 20 km

Ut over disse er det et nettverk av skogsbilveier på åsene rundt Randsfjorden. For sykling på disse kan man bruke Google Maps eller andre generelle kartløsninger.

Du finner også noen sykkelruter i markadatabasen.

Skianlegg/lysløyper

Bergegarda skianlegg

Kjøreanvisning Google Maps

Bergegarda skianlegg ligger tett inntil rv 33 i Bergegarda. Skianlegget har maskinkjørte løyper på 0,6 km, 2 km og 3 km, i tillegg til en lang runde om Landåsbygda på litt over 20 km. 2 km-traseen er også lysløype. Skianlegget eies og driftes av Fluberg skiklubb. 

Løypestatus finnes på skisporet.no.

Scheeskroken skianlegg

Scheeskroken skianlegg ligger ved Skjølaasvegen, 3,5 km opp fra Hov sentrum. Anlegget består av ei 2 km lang lysløype og et skileikanlegg med grillbu. Lysløypa har også forbindelse til det øvrige løypenettet på Øståsen. Skianlegget eies og drives av Søndre Land idrettslag. Løypestatus finnes på markadatabasen.no

Trevatn lysløype

Kjøreanvisning Google Maps

Trevatn lysløype går fra Trevatn velpark, østre enden av Trevatn, og til Solvoll idrettsplass, ca 5 km. Lysløypa er en del av resterende løypenett på Trevatn. Lysløypa eies og drives av Trevann il.

Løypestatus finnes på markadatabasen.no

Landåsbygda lysløype

Kjøreanvisning Google Maps

Fra lokalet Solgløtt , rett nord for Landåsen opptreningssenter, går det ei 2,5 km lang lysløype. Lysløypa er bryterstyrt fra veggen på Solgløtt. Lysløypa eies og drives av Landåsbygda velforening.

Skiløypenett

Oppdatert føremelding: Føremelding på skiforeningens nettsider

 

Øståsen, Østbygda og Trevatn skiløypenett

Løypenettet ligger på Øståsen, Nordre Østbygda og Trevatn og grenser til Vardalsåsens løypenett i Vestre Toten og Gjøvik kommuner. Løypene eies og driftes av Søndre Land il, Nordre Østbygda vel og Trevann il. Stamløypenettet kjøres med løypemaskin av Søndre Land kommune, øvrige løyper er scooter-kjørte. Løypestatus finnes på markadatabasen.no

Bergegarda skiløypenett

Løypenettet brer seg fra Bergegarda skistadion og oppover åsen til Vestrumsbygda og Landåsbygda. Løypene eies og driftes av Fluberg skiklubb. Løypestatus finnes på skisporet.no

Valdresbanen - "Gå ta banen"

De siste årene har det blitt gitt tillatelse til å kjøre opp skiløyper langs gamle Valdresbanen fra Dokka til Eina. En strekning på 46 km. Traseen har en snill løypeprofil med en slak stigning fra Dokka stasjon (150 moh) til Eina (400 moh). Strekningen blir kjørt av flere forskjellige lag og foreninger. Strekningen blir kjørt når det er forhold til det. Løypestatus finnes på skisporet.no og markadatabasen.no.

Skiløyper på Veståsen

Liåsløypa er en tur-retur-løype på 12 km (24 km t/r) fra Ringelia til Totjernet. Løypa kjøres av Ringelia il med scooter og etter store snøfall av Søndre Land kommune med løypemaskin. Traseen finnes på markadatabasen.no

Scooterløyper ved Kaldingen. Kaldingen vel kjører Spenntirunden og inn til Bratlitjern til ferier og enkelte helger. I tillegg blir også runden om Rostberget kjørt av Rostberget veidemarks vel. Traseene finnes på markadatabasen.no 

Veståsen løypelag kjører løyper på Nordre Land Vestås. Den søndre delen av løypenettet går litt inn i Søndre Land, sørøst for Skjellingshovdet. Her går løypa helt ned til Grevsjøens nordre endre, og er med det et fint utfartspunkt for Søndre Land-siden (Skjellingsvegen). Løypeoversikt og preppestatus finner du på skisporet.no

Øvrige mindre skiløyper

Det finnes noen mindre skiløyper som kjøres noe mer sporadisk og når det er forhold til det. Løypene er i all hovedsak scooter-kjørte.

 • Lausgarda skiløype fra Johs. Minde til Attjern. Kjøres av Lausgarda grendelag.
 • Landåsbygda skiløype fra Solgløtt i Landåsbygda. Ca 6 km. Kjøres av Landåsbygda velforening.
 • Enger skiløype fra Varpdalsveien til Bamsebo. Kjøres av Enger velforening.

  

Skytebaner

Kongen Skyttersenter

Kongen skyttersenter er et komplett baneanlegg som eies og drives av Søndre Land skytterlag (DFS). Anlegget ligger ca 10 km sør for Hov, opp mot gamle Skrukli stasjon. Det er ni elektroniske skiver på 100 meter, 17 elektroniske skiver på 200 meter, felt- og jaktfeltløype, løpende elg og lerduebane.

Skude Skytebane

Skude skytebane er en skytebane på vestsida av Randsfjorden, nord for Ringelia. Den eies og drives av Skude skytterlag (DFS). Anlegget består av en 100 metersbane med elektroniske skiver, en 200 metersbane samt en innendørsbane med fire elektroniske skiver.

Saghølen skytebane

Saghølen skytebane ligger innover Øistadgutua nederst i Lausgarda, 6 km nordøst for Hov. Den eies og drives av Lausgarda salongskytterlag (NIF). Det er en utendørs 50 metersbane med inntil 20 elektroniske skiver.  Standplass raste dessverre sammen pga store snømengder vinteren 2017/2018, og er nå ikke i bruk. 

Sportshytta skytebane

Sportshytta skytebane er en innedørsbane i kjelleren på Sportshytta ved Søndre Land idrettspark. Den eies og drives av Lausgarda salongskytterlag (NIF) i samarbeid med Søndre Land skytterlag (DFS). Det er en 10/15 metersbane med 12 standplasser og elektroniske skiver.  

 

 

 


Publisert: 28.12.2016 12.05.39
Sist endret: 08.01.2024 13.40