Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Kontakt helsestasjonen Kontakt kommuneoverlegen

Nyttige lenker

Tuberkuloseveiledere (Folkehelseinstituttet)

Aktuelle lover og regelverk

Smittevernloven


Publisert: 19.09.2016 11.06.19
Sist endret: 28.05.2018 08.42