Saksbehandling og koordinering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Saksbehandling og koordinering

Tildelings- og koordinerende enhet er kommunens adresse for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse-, omsorgs- og velferdstjenester og ledsagerbevis. Dersom det er behov for flere kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester, og/eller samarbeid med spesialisthelsetjeneste, ligger ansvartet for koordineringen hos Tildelings- og koordinerende enhet.

Individuell plan

Tildelings- og koordinerende enhet har også det overordnede ansvaret for igangsetting av arbeidet med individuell plan, og for oppnevning og veiledning av koordinatorer.

Barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte tjenester, har rett til barnekoordinator. Tildelings- og koordinerende enhet oppnevner barnekoordinator.

Hvordan søke

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellige tjenestene, har alle ansatte som jobber med omsorg og pleie plikt til å gi råd og anvisning.

For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader.

Kontaktinformasjon

Søknadsskjemaer

Skjemaer for søknad om tjenester finner du i skjemaoversikten.


Publisert: 07.02.2017 20.29.20
Sist endret: 09.10.2023 12.43