Rus og avhengighet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rus og avhengighet

Ønsker du hjelp på grunn av avhengighet, f.eks. av rusmidler eller spilleavhengighet, av alkohol eller andre rusmidler? Familie og pårørende kan også ta kontakt.

Kommunen kan tilby deg
  • råd og veiledning
  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål
Kommunen eller fastlegen kan henvise deg til
  • poliklinisk behandling
  • behandling i institusjon
  • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Hvem kan få hjelp?

Personer med avhengighetsutfordringer og deres familier og pårørende. Frivillighet ligger til grunn for hjelpen du mottar.

Pris

Kommunale tjenester innen rus og avhengighet er gratis, men det kan komme på egenandeler i forbindelse med for eksempel kurs og legetjenester.

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon

Søknadskjemaer

 

Kurs i depresjonsmestring 

kid - kurs i depresjonsmestringKiD - kurs i depresjonsmestring er et forskningsbasert, forebyggende og behandlende tiltak for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert (fra lett til moderat), slik at det går ut over livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen. Kurset er lagt opp som en undervisning, basert på en kognitiv forståelsesmodell knyttet til depresjon.
Målet med kurset:
• Redusere graden og varigheten av nedstemthet og depresjon
• Gjenvinne funksjon
• Forebygge nye episoder med depresjon

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2,5 time. De første 8 samlingene er ukentlig, deretter blir det to oppfølgingssamlinger med 4-6 ukers mellomrom. Det er minimum 8 og maks 12 deltakere på hvert kurs. I forkant av kurset vil det bli utdelt en kursbok til hver av deltakerne. Mellom samlingene er det hjemmeoppgaver i kursboka.
Kurset krever påmelding. I forkant av kurset vil det gjennomføres en forsamtale for å finne ut om kurset kan være til nytte for akkurat deg.

Kursavgift kr. 400,- pr. person som dekker kursboken.

Påmelding innen tirsdag 5. mars 2019.
Kurssted: Møbelvegen 3, 2860 Hov

Kursdager:
• Tirsdag 19.03.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 26.03.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 02.04.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 09.04.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 23.04.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 30.04.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 07.05.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 14.05.19 kl. 12.00-14.30

Påmelding og mer informasjon om kurset, kontakt:
Spesialsykepleier/faglig veileder Tove Ø. Børstad tlf: 977 91 963 
tove.borstad@sondre-land.kommune.no
Spesialsykepleier/faglig veileder Linda Dotset Steina tlf: 977 91 965 
lindadotset.steina@sondre-land.kommune.no

Relevante nettsteder

Om spilleavhgengighet (Ko-Rus Øst)

Rustelefonen

Hjelpelinjen

Rusmidler (ung.no)

Pårørendeprogrammet

Anonyme alkoholikere

Anonyme narkomane

Spillavhengighet Norge

 

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 (Kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 (Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige) 


Publisert: 21.09.2016 14.26.36
Sist endret: 05.02.2019 14.35