Rus og avhengighet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rus og avhengighet

Ønsker du hjelp på grunn av avhengighet, f.eks. av rusmidler eller spilleavhengighet, av alkohol eller andre rusmidler? Familie og pårørende kan også ta kontakt.

Kommunen kan tilby deg
  • råd og veiledning
  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål
Kommunen eller fastlegen kan henvise deg til
  • poliklinisk behandling
  • behandling i institusjon
  • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Hvem kan få hjelp?

Personer med avhengighetsutfordringer og deres familier og pårørende. Frivillighet ligger til grunn for hjelpen du mottar.

Pris

Kommunale tjenester innen rus og avhengighet er gratis, men det kan komme på egenandeler i forbindelse med for eksempel kurs og legetjenester.

Kontaktinformasjon

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon Tildelings- og korrdinerende enhet.

Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester finner du i Skjemaportalen

Skjema for utskrift finner du i skjemaportalen Her

Relevante nettsteder

Om spilleavhgengighet (Ko-Rus Øst)

Rustelefonen

Hjelpelinjen

Rusmidler (ung.no)

Pårørendeprogrammet

Anonyme alkoholikere

Anonyme narkomane

Spillavhengighet Norge

 

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 (Kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 (Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige) 


Publisert: 21.09.2016 14.26.36
Sist endret: 12.06.2023 13.31