Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Psykisk  helse

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen.

Kommunepsykolog

Samtale med kommunepsykolog er et lavterskeltilbud, og det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Kommunepsykolog kan gis med inntil 6 samtaler for personer med lette til moderate lidelser, f. eks angst, depresjon, kriser, posttreumatiske stresslidelser (PTSD) eller andre livsbelastninger.

Hva kan jeg få hjelp til?

Du kan få tilbud om kurs, grupper eller individuelle samtaler. 

Personer som har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager.

Dersom det er ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon

Søknadskjemaer

Akutthjelp

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Kontakt legevakt

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel. 

Vergemål

Informasjon om vergemål

Relevante nettsteder

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Gjøvik

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Gjøvik

Psykisk helse (Helsenorge)

Rådet for psykisk helse

Pårørendeprogrammet

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften


Publisert: 31.10.2016 10.20.49
Sist endret: 28.05.2018 15.16