Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus publiseres og implementeres trinnvis fra høsten 2018.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I Søndre Land kommune kan du ta kontakt med Tildeling og koordinerende enhet for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

Kontaktinformasjon Tildeling og koordinerende enhet


Publisert: 21.01.2019 15.27.45
Sist endret: 29.01.2020 08.49