Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvem kan få ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til å ta med seg ledsager på offentlige kultur- og fritidsarrangementer og benytte transportmidler hvor ordningen aksepteres. Ledsageren får rabatt eller fri adgang.

Nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis er 8 år.

Hvordan søke

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon

Søknadskjemaer

Aktuelle lenker

Ledsagerplakat til oppslag

Lover og regelverk

Veiledende nasjonale retningslinjer for ledagerbevis for funksjonshemmede


Publisert: 07.02.2018 11.41.32
Sist endret: 10.04.2018 14.55