Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. 

Funksjonen er del av kommunens kriseberedskap. Kommuneoverlegen har overordnet ansvar for smittevern og miljørettet helsevern. I samarbeid med Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn utøves tilsyn med offentlige institusjoner, skoler og barnehager.

Kommuneoverlegen har embedsrolle ved etablering av tvungent psykisk helsevern, og har overordnet ansvar for lokal legevakt. Kommuneoverlegen er også medansvarlig for utarbeidelse av kommunal helseoversikt, i henhold til Lov om Folkehelse.


Kommuneoverlegen er organisatorisk plassert i rådmannens "Rådgivning- og prosjektgruppe", i 40% stilling. Han er også kommuneoverlege i Vestre Toten kommune i 60%.

Kontaktinformasjon kommuneoverlegen


Publisert: 04.04.2018 11.46.07
Sist endret: 18.01.2023 14.29