Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om tjenesten

Målgruppa for tjenesten er familier med barn i alderen 0 – 18 år, som i perioder ønsker eller har behov for støtte og veiledning i foreldrerollen.

Tjenesten gir veiledning, råd og støtte til foreldre i temaer som:   

  • Samspillvansker
  • Grensesetting
  • Organisering av hverdagen (rutiner og struktur) i forhold til f.eks. måltid- og leggerutiner eller leksesituasjonen

Målet med tjenesten er å styrke foreldrerollen og familiens mestringsmuligheter, og slik forebygge psykososiale utfordringer.

Helsestasjonen tilbyr gruppebasert foreldrekurs i COS-P / Trygghetssirkelen,  og hjemmeveileder kan gi kurset individuelt ved behov.

Kontakt hjemveileder 


Publisert: 07.02.2017 20.51.46
Sist endret: 18.01.2023 13.46