Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir sykepleie til syke og funksjonshemmede i eget hjem, slik at du får mulighet til å bo lengst mulig i hjemme. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Tjenesten ytes 24 timer i døgnet.

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie?

Tjenesten ytes til personer som pga sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre perioder. Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie. Alle som oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp.

Kontakt hjemmesykepleien her

Hvordan søker jeg?

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon

Søknadsskjemaer finner du i Skjemaoversikten

Aktuelle lover

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 a

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-1


Publisert: 21.09.2016 13.18.55
Sist endret: 28.05.2018 09.31