Hjemmebaserte tjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester tilbyr nødvendig helsehjelp og praktisk bistand til kommunens innbyggere. Dette er et tilbud for deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i hjemmet. Tjenesten tilbys i innbyggernes eget hjem.

Hvem kan få tilbud om hjemmebaserte tjenester?

Tjenesten ytes til personer som pga sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre perioder. Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie. Alle som oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp.

Kontakt hjemmesykepleien her

Hvordan søker jeg?

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon Tildelings- og korrdinerende enhet.

Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester finner du i Skjemaportalen

Skjema for utskrift finner du i skjemaportalen Her

Aktuelle lover

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 a

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-1


Publisert: 21.09.2016 13.18.55
Sist endret: 13.02.2024 12.49