Helsestasjonstjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Jordmortjenester - svangerskapsomsorg 

Svangerskapsomsorg

 

Svangerskapsomsorg er et  tilbud til alle gravide. Kvinnen kan selv velge om hun vil gå til fastlege, jordmor eller en kombinasjon.

All svangerskapsomsorg er gratis. Svangerskapsomsorgens formål er å sikre den gravide og hennes familie god helse ved å tilby regelmessige svangerskapskontroller.

Alle friske gravide anbefales å følge et basisprogram med 8 kontroller. I uke 17-19 får alle tilbud om ultralydundersøkelse. Konsultasjonen som ny gravid tar ca. 60 min, de øvrige konsultasjonene er på ca. 30 min. Ektefelle/partner/samboer er velkommen til å være med på konsultasjonene .  En konsultasjon er forbeholdt kun mor.

Svangerskapskontrollene omfatter helseundersøkelse (kontroll av blodtrykk, måle vekst av barnet ved utvendig magemål, fosterlyd, urinprøve og blodprøver osv.)

Informasjon og forberedelse til den kommende fødsel og barseltid. Tilbud om hjemmebesøk av jordmor etter fødsel.

Dette må du ha med til time hos jordmor: Helsekortet, urinprøve og blodprøvesvar fra første kontroll.

 

Aktuelle lenker:

Helsenorge.no

Matportalen

Ammehjelpen

Trygg mammamedisin

Kontaktinformasjon jordmortjenester

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i alderen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt å forebygge sykdom og skade.

Helsestasjonen tilbyr et program for helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner i tråd med nasjonale føringer.

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk.

Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige konsultasjoner.

Kontaktinformasjon helsestasjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesøster

Helsesøster følger opp enkeltelever etter behov. Helsesøster har taushetsplikt.

Hver enkelt skole har en helsesøster.

Kontaktinformasjon skolehelsetjenesten.

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesøster og lege som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser dersom det er behov for det.

Helsestasjon for Ungdom er et tilbud til deg mellom 13 og 25 år.

Kontaktinformasjon helsestasjon for ungdom

Aktuelle lenker

Ung.no

Sex og Samfunn

Folkehelseinstituttet

Ungdomstelefonen

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)


Publisert: 04.04.2018 15.44.40
Sist endret: 27.01.2020 14.24