Helsestasjonstjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Jordmortjenester - svangerskapsomsorg 

Jordmortjenesten kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor forsøke å gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan fritt velge hvem de vil gå til svangerskapskonsultasjon hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

Jordmor i Søndre Land tilbyr deg som gravid oppfølging i svangerskapet. Alle svangerskapskontroller er gratis. Så fort du vet du er gravid kan du ringe direkte til helsestasjonen i Hov.

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov. Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12. Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge.no  

Ektefelle/samboer/partner er velkommen til å være med på konsultasjonene. Én konsultasjon er forbeholdt kun mor. 

  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen
  • Jordmor kan søke om fødeplass
  • Jordmor tar alle rutineblodprøver
  • Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere
  • Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, barseltid, prevensjon, kosthold, amming, flaskemating og forberedelse til foreldrerollen
  • Du/dere får tilbud om barselbesøk av jordmor etter fødsel

På en vanlig svangerskapskontroll sjekker vi blodtrykk, vekt og urin, lytter på fosterlyden, måler barnets vekst ved utvendig magemål og etter hvert barnets leie. Husk å ta med urinprøve til hver kontroll (morgenurin).

Kontaktinformasjon jordmortjenester

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i alderen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt å forebygge sykdom og skade.

Helsestasjonen tilbyr et program for helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner i tråd med nasjonale føringer.

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk.

Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige konsultasjoner.

Kontaktinformasjon helsestasjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesøster

Helsesøster følger opp enkeltelever etter behov. Helsesøster har taushetsplikt.

Hver enkelt skole har en helsesøster.

Kontaktinformasjon skolehelsetjenesten.

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesøster og lege som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser dersom det er behov for det.

Helsestasjon for Ungdom er et tilbud til deg mellom 13 og 25 år.

Kontaktinformasjon helsestasjon for ungdom

Aktuelle lenker

Ung.no

Sex og Samfunn

Folkehelseinstituttet

Ungdomstelefonen

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)


Publisert: 04.04.2018 15.44.40
Sist endret: 25.10.2018 15.22