DigiHelsestasjon er en tjeneste via Helsenorge som gjør at du som innbygger i Søndre Land kommune, på vegne av deg selv eller dine barn, kan: 

  • Motta og sende meldinger til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  
  • Få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post. 
  • Avbestille avtaler.

Dette gjelder også for deg som er gravid.

For foreldre

For å bruke Helsenorge på vegne av barn, logger du først inn som deg selv. Deretter velger du hvem du vil se opplysningene for eller utføre tjenester på vegne av. 

Lenker til informasjon

Helsetasjonstjenester på Helsenorge (helsenorge.no)

Slik representerer du andre på Helsenorge (helsenorge.no)

Om DigiHelsestasjon (ks.no)