Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fastlege

Du har rett til en fast allmennlege. Fastlegen skal være tilgjengelig for deg og prioritere deg framfor pasienter som ikke står på legens liste.Du velger selv hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig plass på sin liste. Du kan velge en lege i en annen kommune enn der du bor. Dersom du ønsker å bruke en lege som står utenfor fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel ved legebesøk.

Har du barn under 16 år, velger du fastlege også for barnet ditt. Du behøver ikke velge samme fastlege for barnet som du har valgt for deg selv.

Hvem har rett til fastlege?

 • Alle som har folkeregistrert adresse i Norge
 • Asylsøkere som har D-nummer
 • NATO-personell som har D-nummer og deres familiemedlemmer

Du må være bosatt i Norge.

Kontaktinformasjon og åpningstider Hov Legesenter

Kontakt fastlege via Helsenorge

På Helsenorge.no kan du bestille time, fornye resepter, starte E-konsultasjoner eller kontakte legekontoret. Logg inn på Min helse (Helsenorge.no)

På Min helse finner du også annen informasjon om din helse, f.eks. vaksiner, frikort og egenandeler, pasientreiser mm.

Hvordan velger jeg fastlege?

Du velger fastlege ved enten å:

 • logge deg inn på helsenorge.no
 • ringe Fastlegetelefonen 800 HELSE (800 43 573)
Hvordan kontakte fastlege på nett?

Du kan kontakte fastlegen ved å logge inn på Min helse (Helsenorge.no)

Her kan du:

 • Bestille time
 • Fornye resepter
 • Konsultere legen elektronisk
 • Kontakte legekontoret
Hvordan bytter jeg fastlege?

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis fastlegen din slutter eller reduserer pasientantallet.

Flytter du til en ny kommune og har meldt flytting til Folkeregisteret, får du brev med oversikt over hvilke fastleger som har ledig kapasitet i den nye kommunen. Du kan velge å bytte til en av disse eller beholde fastlegen du allerede har.

Bytte av fastlege gjelder fra den første dagen i måneden etter at det er registrert. Legejournalen din vil ikke automatisk bli overført til den nye fastlegen. Du må selv kontakte din tidligere fastlege for å få journalen overført. Den tidligere fastlegen din kan ta betalt for slik overføring.

Pris

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen.
Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. Dette gjelder blant annet

 • barn under 16 år
 • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
 • personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav (inkluderer soldater i førstegangstjeneste)
 • gravide på svangerskapskontroll
 • personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom

Du får automatisk tilsendt et frikort når du har betalt egenandeler for mer enn beløpsgrensen som fastsettes årlig av Stortinget. Når du viser fram frikortet, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Du må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort egenandelstak 1. Dette kan være henvisninger, utgifter til bandasjemateriell og utstyr som er nødvendige for din behandling.

Informasjon om egenandeler finner du HER (Helsenorge.no) 

Nyttige lenker

Oversikt over betaling for helsetjeneste (Helsenorge)

Informasjon om frikort for helsetjenester (Helsenorge)

Aktuelle lover og regelverk

Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Forskrift om pasientrettigheter mv., fastlege

Forskrift om stønad til dekning av legeutgifter

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 (Kommunens ansvar)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


Publisert: 21.09.2016 14.00.01
Sist endret: 18.01.2023 09.17