Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Demenskoordinator

Demenskoordinator er en lavterskeltjeneste for deg som ønsker veiledning eller oppfølging i forbindelse med demenssykdom eller mistanke om. Koordinator har taushetsplikt, reiser gjerne på hjemmebesøk og samarbeider med spesialisthelsetjenesten, fastlegene, kommunale tjenester og frivillige instanser- alt for at den enkelte, på tross av sykdom eller rolle som pårørende skal føle seg ivaretatt og oppleve livskvalitet og mestring i hverdagen sin. Ta kontakt direkte (ring/sms) eller be din fastlege sende en henvendelse. 

Hvem kan få hjelp

Personer og deres pårørende kan få hjelp

  • ved mistanke om demenssykdom
  • til oppfølging etter demensutredning/demensdiagnose
  • til veiledning/oppfølging for å sikre en god hverdag

Samarbeidspartnere

  • Fastlege
  • Lokal demensforening (aktivitetsvenn)
  • Røde Kors (besøksvenn)
  • Diverse instanser i kommunen (hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, aktivitetstilbud, tildelingskontor)

Kontaktinformasjon

Treffes mellom 08.00 og 14.30 på hverdager. Du blir oppringt om du ikke får svar. Demenskoordinator fungerer i 50 % stilling. 

Kontakt demenskoordinator

Aktuelle dokumenter


Publisert: 21.09.2016 12.48.13
Sist endret: 12.02.2024 15.07