Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Demenskoordinator

Dersom du eller dine pårørende har behov for veiledning, oppfølging eller evt. utredning av demenssykdom, kan demenskoordinator bistå og følge opp med dette.

Demenskoordinator er et lavterskeltilbud, og du trenger ikke være henvist fra lege eller ha noen diagnose – ta kontakt for en prat. Koordinatoren har taushetsplikt.

Etter avtale kan koordinatoren besøke deg hjemme for å kartlegge dine og/eller pårørendes behov. Søknader/ henvendelser behandles fortløpende. 

Det er dine og eventuelt din families behov som er avgjørende ved tildeling av denne tjenesten. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Hvem kan få hjelp

Personer og deres pårørende kan få hjelp

  • ved mistanke om demenssykdom
  • til oppfølging etter demensutredning/demensdiagnose
  • til veiledning/oppfølging for å sikre en god hverdag

Samarbeidspartnere

  • Fastlege
  • Lokal demensforening (aktivitetsvenn)
  • Røde Kors (besøksvenn)
  • Diverse instanser i kommunen (hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, aktivitetstilbud, tildelingskontor)

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator treffes på hjemmesykepleien tirsdag og torsdag.

Kontakt demenskoordinator

Aktuelle dokumenter


Publisert: 21.09.2016 12.48.13
Sist endret: 25.05.2018 12.43