Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Avlastning

Retten til avlastning gjelder alle som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov. Målet er å gi den som yter omsorg avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver, forebygge utmattelse og stimulere til videre innsats. Omsorgsyter skal gis mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Hvor kan jeg få avlasting?

Avlastning kan gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste og kan gis i:

  • private hjem
  • særskilte kommunale tiltak
  • særskilte private tiltak

Hvem kan få avlastning?

Avlastning kan gis til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hvordan søker jeg?

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon Tildelings- og korrdinerende enhet.

Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester finner du i Skjemaportalen

Skjema for utskrift finner du i skjemaportalen Her

Aktuelle lover


Publisert: 19.09.2016 13.42.27
Sist endret: 25.04.2023 13.42