Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunal akutt døgnplass (KAD)

Kommunale akutt døgnplass er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter/deg med akutt oppstått sykdom, avklart diagnose eller forverring av tidligere kjent kronisk lidelse, og som ikke trenger utredning i sykehus. Søndre Land kommune har 1 slik plass på Hovli sykehjem.

Fastlege eller legevakt avgjør om kommunal akutt døgnplass skal benyttes. Oppholdet kan vare i inntil 3 døgn. Dersom pasienten/du trenger lengre innleggelse, overføres han/hun/du til korttidsopphold i sykehjem.

Pris

Tjenesten er gratis.

Aktuelle lover og regelverk

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 (Øyeblikkelig hjelp)

Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 (Rett til nødvendig hjelp)

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 (Klage)


Publisert: 07.02.2017 19.56.58
Sist endret: 20.11.2018 15.19