Klima og miljøarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Som alle kommuner i Norge skal vi bidra i arbeidet med å nå de nasjonale klimamålene og bli et lavutslippssamfunn. I Søndre Land jobber vi med et klimafokus opp mot reguleringsplaner og nybygg, restaurering av eldre bygg og redusere forurensing i vann og avløp.

 

Hov Biovarme leverer oppvarming til Hovlitunet omsorgssenter som åpnet i 2021: https://bolyst.land/oppstart-for-hov-biovarme/

 

Klimasats

I 2020 mottok kommunen støtte til KLIMAsatsmidler fra miljødirektoratet, og vi jobber med fire hovedområder:

  1. Strategisk plattform for reduksjon av klimautslipp i all kommunal planlegging.
  2. Økt kompetanse i kommunen, både politisk og administrativt, når det gjelder sammenhengen mellom målet om bærekraftig utvikling, klimaplanen og konsekvensen av egne beslutninger i kommunen.
  3. Skape oppslutning i lokalsamfunnet om konkrete tiltak for varig omstilling til lavutslippssamfunnet
  4. Bygge nettverk mot lokale og regionale kompetansemiljøer, andre kommuner og fylkeskommunen.

Her kan du lese prosjektplanen:

 

Medvirkning og klima på skolene

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter (DNV) og Dokka VGS, bioøkonomi og biologi gjennomførte KLIMA-toppmøtet for Søndre Land ungdomsskole og klimaverksted for 5.–7. trinn på alle kommunens skoler. Dette ble gjennomført våren 2021 som en del av medvirkning for ny samfunnsplan, på oppdrag fra kommunen.

Næringslivet ble involvert gjennom å lage små videofilmer om hvordan de jobbet med klimaløsninger i sin virksomhet:


Unicare Landaasen, rehabiliteringssenter

 


Bioøkonomi på Dokka VGS

Berthas bakerier leverte også en film som viser hvordan de «gjenbruker» bakevarer som faller utenfor målene. Filmen er ikke publisert her. Se mer om Berthas i pdf under fra DNV:

Introduksjon til Klimatoppmøtet for ungdomsskolen 8.–9. trinn (1)

 

Utsagn og tegninger fra verksteder i 5.-7. trinn

 

Introduksjon til Klimatoppmøtet for ungdomsskolen 8. og 9. trinn (2)

 

Introduksjon til Klimadag for 10. trinn på våtmarkssenteret

 

Utsagn og tegninger fra verksteder i 8. og 9. trinn

 

Utsagn og rapport fra 8.-10.trinn

 

Fremtidens Hov – et klimavennlig tettsted

I forbindelse med sentrumsutviklingen i Hov og som en del av klimasats, har Asplan Viak levert en mulighetsstudie med forslag til klimatiltak.

Fremtidens Hov - et klimavennlig tettsted

 

Støtte til klima- og energitiltak

Søk om støtte fra Enova
enova.no kan du søke om støtte til energitiltak. Det kan f.eks. være fjerning av det gamle fyringsanlegget, så lenge du installerer en ny varmeløsning som Enova godkjenner. Enova er et statlig organ eid av Klima- og miljødepartementet.

Enova gir i tillegg støtte til fornybare varmekilder som ulike varmepumper, biovarme eller solenergi. Disse løsningene er først og fremst aktuelle hvis du har en fyrkjel (vannbåren varme) per i dag. Nederst på Enovas nettsider om fjerning av oljefyr og oljetank finner du hvilke varmekilder du kan få støtte til. Enova støtter også en rekke andre energitiltak, og har egne støtteordninger for bedrifter, borettslag og sameier.

 

Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune har egne støtteordninger:

  • Grønn framtid
  • Vassdragsmidler
  • Regionale forskningsfond

Se her: https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/klima-og-miljo/

 

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet har samlet mye aktuell informasjon

Avfall og sirkulær økonomi
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/

Forurensning, støy
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/Klimaplanen

SLK_Klima-energiplan 2019-28

Tiltaksplan_klima ogenergiplanen_2019-28

 

Hva gjør vi med avfall?

Miljøstasjon

I Søndre Land har vi miljøstasjon i Hov, ned mot Kråkvika, med åpningstider torsdag (13-19) og lørdag (9-14). Bruk den!
Se mer her: https://www.hiks.no/stasjoner/hov/

Ute i distriktene er det en gammel vane å ordne opp med avfall og søppel selv. Innsjøer over hele landet har vært søppeldeponi for mye farlig avfall, også Randsfjorden. Vi har plass og praktisk anledning til å brenne forskjellig typer avfall, men dette er ikke miljøvennlig. Tvert imot er denne typen brenning (og dumping av avfall) svært forurensende og miljøskadelig, og det er ulovlig.

Ta ansvar – vær bevisst og bruk miljøstasjonen!


Publisert: 12.04.2022 13.36.32
Sist endret: 22.04.2022 06.46