Tverrfaglig drøftingsteam

Tverrfaglig drøftingsteam skal være et forbyggende tiltak for barn, unge og deres familier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tverrfaglig drøftingsteam skal være et forbyggende tiltak for barn, unge og deres familier. Tverrfaglig drøftingsteam kan også benyttes som en veilednings- og drøftingsarena for enkeltsaker og systemsaker. Målgruppen er barn og unge som vekker bekymring eller uro hos en voksenperson/ ansatt eller hos foreldre/ foresatte. 

Ansatte og foreldre/foresatte kan be om møtetid i drøftingsteam. Ansatte i kommunale tjenester kan henvende seg på vegne av foresatte etter samtykke fra de det gjelder.

Teamet består av fagpersoner fra ulike områder, og har til sammen kunnskap og kompetanse som sikrer helhetlig drøfting og veiledning til det beste for barn, unge og familier.

Teamet har faste møtepunkter onsdager fra 13.30 -15.30 annenhver uke. Henvendelser kan gjøres på e-post ida.storberget@sondre-land.kommune.no eller telefon 404 93 982.

Tverrfaglig drøftingsteam består av:
  • Helsesykepleiertjenesten – Anne F. Kyllingstad 
  • Psykisk helse – Monica Kvarv/Per Arne Bjørneng 
  • Spesialpedagog Barnehage – Øystein Haugen
  • Miljøterapeut skole – Tommy Furuseth-Jacobsen
  • PPT – Linda Gifstad/Eva Fløistad
  • Barne – og familiekoordinator  - Bente Hallingstad
  • NAV – Karoline Bruun Rønningsveen
  • Barneverntjenesten – Marny Anita Solbrækken 
  • BUP – Mari Rabben Lundby/Beate Vollstad
Koordinator: Ida Storberget

Publisert: 26.06.2023 12.39.32
Sist endret: 24.08.2023 13.20