Spesialundervisning for voksne med nedsatt funksjonsevne


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Spesialundervisning for voksne med nedsatt funksjonsevne er en tjeneste voksne innenfor denne brukergruppa kan søke om etter endt løp i videregående skole. Spesialundervisning til denne målgruppa omhandler i all hovedsak grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter i denne sammenheng er ment å dekke ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål), grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter, motorisk trening og tilsvarende. Opplæring i grunnleggende ferdigheter dekker opplæring i nye ferdigheter og kompetanse, repetisjon av tidligere innlærte ferdigheter og oppnådd kompetanse, vedlikehold og utvikling av de grunnleggende ferdighetene.

Spesialundervisningen gis ut fra sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.

Tilbudet gis av spesialpedagog. Tjenesten er gratis.

Personen selv eller verge sammen med den enkelte kan søke om denne tjenesten. Link til søknadsskjema på denne siden. Her finner du også kontaktinformasjon.

Kontaktinformasjon


Publisert: 12.02.2024 14.44.40
Sist endret: 08.05.2024 16.30