Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


KLUBBREGLEMENT FOR SØNDRE LAND UNGDOMSKLUBB – SLUKET

Som medlem, gjest eller bruker av SLUKET plikter man å registrere seg ved ankomst, samt å forholde seg til følgende regler:

Det forventes at registrerte brukere av klubben følger klubbens reglement også når de oppholder seg på klubbens uteområde og i alle deler av Hov sentrum for øvrig.

1.  Rusmidler - alkohol:

 

Det er forbudt å vise seg beruset, nyte alkohol eller andre rusmidler i klubbens lokaler eller utenfor. Hvis dette skjer blir man utvist i 2 måneder, og det vil rapporteres.

 

2.  Vold, mobbing og rasisme:

 

Vold, mobbing, rasisme eller nedsettende kommentarer til andre er forbudt og kan medføre utvisning og rapportering.

 

3.  Hærverk og tyveri:

 

Medlemmene skal ta godt vare på klubbens eiendeler, være behjelpelige med vedlikehold og reparasjoner. Hvis man ødelegger noe må man erstatte dette. Blir man tatt for hærverk eller tyveri blir man utvist i 2 måneder.

4.  Røyking og snus:

 

Det er forbudt å røyke eller snuse i klubbens lokaler og utenfor.

 

5.  Søppel:

 

Hver enkelt har ansvaret for at ikke søppel blir kastet i og utenfor klubben, men at søppelkasser blir benyttet.

 

6.  Samarbeid:

 

Medlemmene skal vise vilje til samarbeid med klubbstyret og lederne.

 

7.  Spill om penger:

 

Spill om penger er forbudt.

 

  1. Brudd på regler:

Brudd på reglene medfører konsekvenser for den enkelte medlem. Reaksjonen kan medføre at foreldre/foresatte kontaktes og at bekymring meldes til andre instanser, avhengig av hendelsens omfang og alvorlighet.

Brudd på enkelte regler kan også føre til utvisning fra ungdomsklubben i fra 2 uker og opptil 2 måneder, opp til 6 måneder ved to regelbrudd innen et halvt år, eller varig utestengelse ved gjentatte regelbrudd.

Alvorlighetsgraden og behovet for rapportering av ulike hendelser vurderes av de klubbansatte i samarbeid med SLT-koordinator og politikontakt. Klubben ønsker dialog og samarbeid med hjemmet i tilfeller der en ungdom er involvert i regelbrudd.


Publisert: 08.05.2018 11.46.41
Sist endret: 16.11.2020 13.32