Søndre Land ungdomsklubb

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


u.hus

Åpningstider:

Mandag 14.30-19.00
Onsdag 14.30-19.00 
Fredag 18.00-23.00

Sommeråpent: 21.06-15.08
Mandag 12.00-17.00
Fredag 18.00-23.00

Målsettingen til Søndre Land ungdomsklubb er å gi ungdom et positivt fritidstilbud, og å fungere som et supplement til andre fritidsaktiviteter. Klubben ønsker å bidra til utvikling av ungdommens evne til samarbeid og respekt for andre og seg selv. Gjennom å gi ungdommene erfaring fra samarbeid i grupper ønsker klubben å utvikle solidaritet, selvstendighet og samarbeidsvilje.
Søndre Land ungdomsklubb skal delta i det forebyggende arbeidet mot rus, kriminalitet og utenforskap.

 

Aldersgrense: Klubben er åpen for ungdom f.o.m det året de begynner i 8. klasse. Øvre aldersgrense er 19 år. 

Råd og veiledning

Ungdomsklubben samarbeider med andre som har kontakt med og jobber for ungdom i Søndre Land. Dette kan være skoler, politi og SLT.

Juniorklubben

Juniorklubb holdes to ganger pr. semester. Dette er et klubbtilbud til de som går i 5.-7. klasse på alle barneskolene i Søndre Land.

Klubbkoordinator:
Anette Bergum
93453660 anettebergum.gillerhaugen@sondre-land.kommune.no

 

Ansvarlig utleier:
Sander Willassen
975 06 902/ sander.willassen@sondre-land.kommune.no