Søndre Land ungdomsklubb

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


u.hus

Åpningstider:

Tirsdager 14.30-19.00
Fredager 18.00-23.00

Ungdommens Hus skal være et sted for ungdom i Søndre Land som gir et bredt tilbud om aktiviteter og såkalt uorganisert fritid. En møteplass som drives etter ungdommens eget ønske i samsvar med de ressursene som kommunen i sitt ungdomsarbeid til enhver tid legger til grunn.

Målet for Ungdommens Hus er å gi ungdom fra 8.klasse – 19 år mulighet for positiv aktivitet i sin fritid, samtidig skal ungdomsklubben drive et miljø- og holdningsskapende arbeid.

 

Ungdommesnhus har 3. etasjer:
   Kjelleretasjen har diskotek, musikkanlegg og airhockey.
   1. etasje har kjøkken, kontor, jenterom og xbox.
   2. etasje har kinorom, fifaavdeling, biljard m.m.

 

Søndre Land ungdomsklubb arrangerer også nattklubber, julebord, deltar på tid for tømmer mm. Alle arrangement i regi av Søndre Land ungdomsklubb er rusfrie. 

 

Juniorklubb holdes to ganger pr. semester. Dette er et klubbtilbud til de som går  5.-7. klasse på alle barneskolene i Søndre Land.

 

Ved Søndre Land ungdomsklubb er det NULLtoleranse for mobbing.

Klubbleder

Lise Sørhagen Haugen
41571501 lisesorhagen.haugen@sondre-land.kommune.no

 

Ansavarlig utleier:
Sander Willassen
61126646/ sander.willassen@sondre-land.kommune.no