Virkninger i Søndre Land etter regjeringens koronainnstramming

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kriseledelsen i Søndre Land var samlet til møte på Teams onsdag 8.desember for å drøfte regjeringens koronainnstramminger og hvordan disse skal gjennomføres i Søndre Land.

Kriseledelsen håper dette kan gjennomføres så normalt som mulig, men understreker samtidig at vi må følge de nasjonale anbefalingene.

I skoler og barnehager fortsetter vi på grønt nivå men skolene tar i bruk noe hjemmeskole. Det er en vanskelig vikarsituasjon i denne sektoren og dersom situasjonen utvikler seg vil større grad av hjemmeundervisning bli innført.

I og med at det nå innføres antallsberensninger på kulturarrangement innendørs vil "Jul i Søndre Land" bli flyttet ut på Fladsrudplassen. Se egen sak om dette. Teaterforestillingen er det eneste som forblir inne, men med antallsbegrensning i salen.

På våre institusjoner og på rådhuset vil det bli nødvendig med besøksregistrering. Dette for å avhjelpe smittesporingen dersom smitte skulle oppstå. På Hovlitunet blir det i tillegg anbefalt for besøkende å bruke munnbind i fellesarealer.

I svømmebassenget på skolen blir det max 10 personer i bassenget av gangen.

Kriseledelsen understreker viktigheten av igjen å holde meter'n, bruke munnbind der hvor avstand ikke er mulig, og holde seg hjemme når man ikke er frisk.

Les hele regjeringens pressemleding her.


Publisert: 09.12.2021 13.15.15
Sist endret: 22.02.2022 15.54