Vi vil ha dine innspill til frivilligmeldinga

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søndre Land kommune skal legge fram en frivilligmelding. Nedenfor finner du et innspillsdokument med vedlegg som vi ønsker mange innspill på.

I innspillsdokumentet serverer vi flere temaer og utfordringer innenfor frivilligheten i Søndre Land og vi skisserer de ulike støtteordningene kommunen har ut mot frivilligheten. Noen av temaene kan være litt spissformulert og stiller noen spørsmål. Dette er for å vekke litt debatt, og gjøre det lettere å komme med innspill tilbake. Vi ønsker innspill, jo flere jo bedre. Innspillene kan gå i alle retninger, og ingen innspill er uvesentlige. Vi ønsker deres mening. Innspill som kommer inn via brev eller mail er å foretrekke for å sikre formell innflytelse. Innspill som også kommer frem i sosiale medier og kommentarfelt der innspillsrunden blir kommunisert ut vil også kunne bli brukt inn i meldinga.

Arbeidsgruppa som utarbeider meldinga har ulike roller og funksjoner i Søndre Land-samfunnet. Arbeidsgruppa ble satt sammen etter en åpent møte med frivilligheten høsten 2019, og består av aktører fra de ulike frivillige områdene og kommunalområdene.

Innspillene vil bli bearbeidet av arbeidsgruppa og brukt inn i den endelige frivilligmeldinga som vedtas av kommunestyret. Mange og varierte innspill kan føre til en høringsrunde før endelig vedtak fattes.

Innspill sendes på epost til epost@sondre-land.kommune.no. Eventuelt i papirform til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov.
Spørsmål kan rettes til roger.vestrum@sondre-land.kommune.no eller tlf 958 57 740.

Fristen for å komme med innspill er satt til onsdag 10. mars 2021.

Innspillsdokumentet m/ vedlegg:

 


Publisert: 11.02.2021 15.27.33
Sist endret: 11.02.2021 15.27