Vi kan ikke gi dispensasjon fra forbudet mot å være på hytta!

Søknader om dispensasjon fra lov om karantene som omfatter forbud mot å ta opphold på fritidseiendom i annen kommune en der vedkommende er folkehelseregistrert, vil bli avvist. KOMMUNER / KOMMUNELEGEN HAR IKKE ANLEDNING TIL Å INNVILGE DISPENSASJON FRA LOVEN. Søknader til kommunen vil derfor bli returnert uten ytterligere behandling enn en henvisning til loven. Minner om at personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune, i strid med denne loven, kan bli idømt bot normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 25.03.2020 15.16.55
Sist endret: 25.03.2020 15.16