Veteranplan for Gjøvikregionen

Kommunene i Norge er oppfordret til å utarbeide veteranplaner. Dette skal være planer som skal bidra til anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av de som har deltatt i Forsvarets internasjonale operasjoner for Norge, med familie og pårørende.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunene i Gjøvikregionen – Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten kommuner, har i dialog med den lokale avdelingen av Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO Gjøvik/Toten) samarbeidet om å utarbeide en felles regional veteranplan.

Veteranplanen gir en samlet oversikt over aktiviteter, tiltak og ressurser i Gjøvikregionen. Ved siden av synliggjøring og anerkjennelse, skal plan bidra til ivaretakelse og oppfølging – ved at det formidles nyttig informasjon om videre veiledning, hjelp og støtte for veteraner og deres familier. Denne skal også være kjent for tjenestene i kommunene og samarbeidende aktører.

I plandokumentet refereres kort bakgrunnen og rammen for planen, det angis felles kommunale mål for oppfølging av veteraner og det gis presenteres en oversikt over eksisterende og nye aktiviteter og tilbud, samt en oversikt med aktuelle henvisninger – for videre informasjon, støtte og oppfølging.

Som vedlegg bak i plandokumentet følger en oppstilling med eksempler på tiltak eller aktiviteter som gis av samarbeidsaktører eller kan vurderes og eventuelt igangsettes.

Planen bygger på de føringer som Forsvaret har sendt ut til kommunene. Det er lagt vekt på å få fram en kort og enkel plan – ut fra en vurdering av dagens aktiviteter og tilbud. Om det er behov for eller iverksettes endringer i aktiviteter og tilbud, kan disse tas inn ved senere planrevisjoner.

Veterankontakt i Søndre Land kommune er Pål Rønningen, telefon 992 54 040.
E-post: pal.ronningen@sondre-land.kommune.no

 

Her kan du lese hele planen:
Regional veteranplan for kommunene i Gjøvikregionen - vedtatt juni 2019


Publisert: 07.10.2019 08.32.33
Sist endret: 10.08.2023 10.41