Veiledning til pårørende innen rus- og psykisk lidelse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Veiledning

Mange følelser er i bevegelse for deg som pårørende til en person med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse. Pårørendeveiledning er et faglig lavterskeltilbud for personer som er pårørende, og vi er opptatt av hvordan det er å være deg.

Vi vet at når noen vi bryr oss om blir syke, ligger det biologisk i oss å ville hjelpe.

Som pårørende til en person med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse er det mange følelser i bevegelse, og gjerne over lengre tid. Som pårørende har du flere spørsmål enn svar, og mange synes det er godt å ha noen å prate med. Samtale vil ikke nødvendigvis gi noen svar, men kan bidra til å finne verktøy til å mestre å stå i situasjonen.

Til pårørendeveiledning kan du komme uavhengig av relasjon og livssyn. Her kan du snakke med ansatte med variert fagbakgrunn, og forståelse for deg som er pårørende. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning.

Hva kan vi tilby deg

  • Temakvelder og samtalegrupper
  • En møteplass med andre i lignede situasjon

Oppstart av kurset 12. januar 16.00 -18.00, 2 etg – helsehuset
Påmelding til Hanne eller Vibeke.

Kontakt:

Hanne Rognerud
Feltsykepleier
Tlf: 46 90 26 25


Vibeke Hauge
Vernepleier med videreutdanning i rus og psykiatri
Tlf: 90 06 46 24


Publisert: 03.12.2021 15.40.03
Sist endret: 22.02.2022 15.54