Vannkvalitet i kommunens vann og vassdrag

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Som et ledd i arbeidet med å oppnå bedre vannkvalitet i vann som Randsfjorden, Landåsvatnet og Trevatn m.fl. fortsetter nå kommunen arbeidet med tilsyn av private avløpsanlegg. Prioritert område vil nå være på Vestsida - fra Joker matbutikk og nordover til kommunegrense mot Nordre Land.

Kommunen har det samme målet som EUs vanndirektiv og det generelle målet er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier.

Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som skal være konkrete og målbare. Vanndirektivet trådte i kraft i EU 22. desember 2000.

Eventuelle spørsmål kan rettes til avdeling Teknisk drift ved Johan Slåtsveen, telefon 415 22 987.


Publisert: 21.06.2019 08.22.13
Sist endret: 21.06.2019 08.24