Utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Norge

Mattilsynet informerer: Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Informasjon, spørsmål/svar og råd finner man her.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fugleinfluensa hos villfugl i Norge

Mattilsynet: Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Dette omfatter flere arter, men i år rammer sykdommen særlig truede arter som krykkje og andre måkearter. 

Smitten sirkulerer blant ville fugler, og i Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd siden begynnelsen av juni - man må derfor ta høyde for at utbrudd med et stort antall syke og døde villfugl kan oppstå også i andre deler av landet. Det oppfordres til godt smittevern for å beskytte egne fugler mot smitte.

Viruset smitter svært sjelden til mennesker.

Les mer hos Mattilsynet og Veterinærinstituttet her:

Jens A. Mørch, kommuneoverlege i Søndre Land kommenterer følgende:

- I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan død fugl legges i en dobbel avfallspose før den kastes i restavfallet. Husk hansker, munnbind og god håndhygiene. Syke fugler bør få være i fred av dyrevelferdshensyn. 

Viruset smitter svært sjelden til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefales det å ta noen forholdsregler:


Fugleinfluensa hos villfugl i Norge. Foto: Øyvind Zahl Arntzen/NTB

Spørsmål og svar om fugleinfluensa

Kan fugler smitte mennesker? Hva skal jeg gjøre hvis jeg finner en død fugl? Kan andre dyr bli smittet?

Les mer her: Svar til innbyggere om fugleinfluensa (ekstern lenke - mattilsynet.no)

Meld fra til Mattilsynet

Veterinærinstituttet anbefaler at publikum som oppdager syke eller døde fugler er varsom med kontakt med disse. Meld fra til Mattilsynet på epost postmottak@mattilsynet.no slik at de kan vurdere om det skal tas ut prøver fra fuglene.

Information in English: Bird flu on wild birds in Norway

A strong increase in the number of birds with avian influenza has been detected in Finnmark since the beginning of June. Large numbers of dead wild birds are currently found in several areas along the coast of Finnmark.

Low risk of infection to humans
The Norwegian Institute of Public Health considers the risk of infection to humans to be very low. This also applies in areas where dead birds have been found and avian influenza has been detected in wild birds.

More information here: Bird flu on wild birds in Norway

 

- Kilder: Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren i Innlandet


Publisert: 08.09.2023 15.14.21
Sist endret: 08.09.2023 15.14