Ustabilt mobilnett på Trevatn

Telenor melder om ustabil dekning i et større området rundt Trevatn, i forbindelse med oppgradering til 5G, i perioden 8. november til 18. november.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Faksimile fra Telenors nettside, som illustrasjon

Faksimile Telenor nettside.

Søndre Land kommune har mottatt informasjon fra Telenor, i forbindelse med telebedriftens utbygging av 5G nettet i kommunen.

Telenor skriver at de i forbindelse med oppgraderingen fra 4G til 5G vil måtte gjøre endringer i basestasjonen.

"Oppgraderingen skjer ved at basestasjonen oppgraderes. I områder denne basestasjonen dekker, vil det under oppgraderingen være lavere kapasitet og i perioder ingen dekning i de berørte områdene. Dette gjelder kun i områder der en ikke har overlappende dekning fra annen basestasjon."

Det planlagte området stares oppgradert i perioden 08.11.2023 kl 08.00 til 18.11.2023 kl 16.00. Det er størst sannsynlighet for forstyrrelser i dagene rundt 16.11.2023.

Har du videre spørsmål til dette, må de rettes til Telenor, og du kan bruke deres referanse 38568767.

Kart og bilde er klippet fra Telenor, og kommunen har desverre ikke hatt tilgang til bedre kvalitet enn dette.

Dekningskart som viser områder som vil få redusert dekning og bortfall av dekning. Kartutsnitt fra Telenor.


Publisert: 02.11.2023 11.02.15
Sist endret: 02.11.2023 11.02