Til pårørende i Mestring og Velferd

Før jul publiserte vi en en julehilsen fra Hovlitunet der det ble antydet at det kunne bli behov for bistand fra pårørende, uten at dette ble konkretisert ytterligere. Nå har vår nytilsatte kommunalsjef for mestring og velferd, Therese Alm Ludvigsen, konkretisert hva man tenker denne bistanden skal være - ikke bare for Hovlitunet, men for flere avdelinger under kommunalområde mestring og velferd.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunalsjef mestring og velferd Therese Alm Ludvigsen
Kommunalsjef for mestring og velferd Therese Alm Ludvigsen

 

Til pårørende i mestring og velferd

I forbindelse med kommunes arbeid med pandemihåndteringen planlegger vi hvordan vi skal håndtere ulike situasjoner som kan oppstå. Vi håper vi skal gå klar av de store smitteutbruddene, men må legge en plan for hva vi skal gjøre hvis dette skulle skje slik at vi får ivaretatt alle innbyggerne våre så godt som mulig.

Alle avdelingene har laget planer for hvordan vi skal håndtere et eventuelt smitteutbrudd. Hvis det fører til at mange ansatte enten blir smittet eller må være i smittekarantene planlegger vi å benytte ressursene på tvers av ulike avdelinger for å ivareta beboerne og tjenestemottakere.

Hvis vi i et tilfelle skulle komme i en situasjon hvor det er for mange ansatte som er ute av drift har vi behov for å spille på lag med pårørende og andre frivillige ressurser. Beboere som er smittet eller i karantene vil måtte ivaretas av ansatte med medisinsk- og smittevernfaglig kompetanse.

Forsvarlige tjenester er kommunens ansvar, men det er naturlig at vi i en slik situasjon kan samhandle med pårørende om dere kan bistå deres med ulike gjøremål ettersom hva dere har anledning til, og etter beboerens behov. Det vil være viktig at det medisinske ansvaret blir ivaretatt av ansatte med rett kompetanse, men oppgaver som vask av klær, renhold, delta i matsituasjoner eller en prat over en kaffekopp kan ivaretas av andre, og med fordel noen som kjenner vedkommende godt slik at situasjonen oppleves trygg for hver enkelt beboer. Det er med dette behovet vi ønsker å inkludere dere i våre planer for å ivareta alle så godt som mulig ved et smitteutbrudd.

Dette er ikke aktuelt å iverksette slik situasjonen er nå, og kun en planlegging for et tenkt scenario, men vi vet at ting kan endre seg fort. Vi vil henvende oss til dere med en konkret forespørsel om dette skulle skje.

Therese Alm Ludvigsen
Kommunalsjef Mestring og Velferd


Publisert: 14.01.2022 15.31.09
Sist endret: 22.02.2022 15.54