Sykepleieprisen 2019 tildelt Nina Kristin Aarstad

Nina Kristin Aarstad er tildelt NSF Opplands sykepleiepris 2019

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Juryens begrunnelse:

"Vi trekker spesielt frem innsatsen for å gi sykepleiestudenter en best mulig faglig praksis av høy kvalitet i hjemmesykepleien i Søndre Land kommune. Hun har lagt arbeid i kontinuerlig forbedring og videreutvikling av intern veileder – Veileder for siste års studenter i hjemmesykepleien- for kunne gi studentene og primær veiledere et godt arbeidsverktøy for begge parter under praksisperioden. Og hun har tatt initiativ til å sette tilbud og organisering av praksisukene i system. Har vært pådriver for stadig forbedring av hjemmesykepleien som praksissted ved å prøve ut  ulike måter å organisere gode læresituasjoner og praksis dager på. Nye ideer er iverksatt etter kontinuerlig evaluering sammen med studenter som er ferdig med praksisen og dere veiledere. Dette har medført at hjemmesykepleien har utviklet et høyt faglig læringsmiljø med god kvalitet for studenter i praksis i kommunehelsetjenesten.

Nina har vært pådriver for økt kompetanse hos de ansatte i forhold til veiledning av studenter, blant annet ved å prøve ut SVIP modellen i hjemmesykepleien. Med dette har nå snart alle sykepleiere i hjemmesykepleien tatt studiet «veiledning i kommunehelsetjenesten».

Forslagstiller nevner at hennes positive, brennende engasjement for faget og spesielt for sykepleiestudenter, evne til å dele faglig kunnskap med ansatte, studenter og andre, samt hennes bidrag til å heve kvaliteten på sykepleietjenesten og praksisen til studentene i kommunehelsetjenesten, gjør henne verdig til å blir årets sykeleier 2019. Hennes tanker og verdier er i tråd med Florence Nightingales ånd, men i en moderne versjon tilpasset dagens samfunn og utvikling."


Publisert: 16.12.2019 11.53.08
Sist endret: 12.06.2020 11.14