Søndre Land kommune er godt i gang med å klargjøre for mottak av flyktninger fra Ukraina

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søndre Land kommune er godt i gang med å klargjøre for mottak av flyktninger fra Ukraina. Kommunen er anmodet om å ta imot 65 flyktninger i løpet av året.

Vi vet ennå ikke nøyaktig når de ankommer Søndre Land. Heller ikke aldersnivå, kjønn eller relasjoner. Vi vet heller ikke om de fleste kommer samtidig, eller om de vil komme mer sporadisk gjennom året. Men vi vet at 40 prosent av flyktningene som til nå har kommet til hovedmottaket i Råde, er barn under 14 år.

Mange barn flykter fra Ukraina sammen med sine mødre. Det er derfor grunn til å tro at flere av dem som kommer til oss, vil være barn og unge.

I første omgang planlegges det for innkvartering i de ledige leilighetene på eldresenteret i Hov. Det jobbes nå iherdig med å klargjøre disse rommene. Her vil de boende få egne bad og kjøkken.

Utover dette har vi mottatt henvendelser fra flere i kommunen som tilbyr husrom til flyktningene. Vi er takknemlig for dette, registrerer alle henvendelser som kommer til oss, og vil ta kontakt senere hvis det blir behov for det.

Lokalsamfunnet og frivilligheten blir viktige samarbeidspartnere for oss framover. Vi vil om kort tid innkalle frivillige lag og foreninger til et møte for å finne ut hvordan vi best kan legge til rette for en god start for flyktningene sammen med oss i Søndre Land.


Publisert: 25.03.2022 15.45.36
Sist endret: 25.03.2022 15.45