Situasjonen for skolene fram til 12. januar 2022

Skolene våre innfører nå gul beredskap. Det betyr tilbakeføring i kohorter og skjerpet smittevern.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det blir nå enda viktigere med kontaktreduserende tiltak. For å klare å opprettholde et godt nok smittevern, innføres nå delvis hjemmeskole for elever på 5.-10. trinn ved Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole. Det kan også bli aktuelt med redusert åpningstid på SFO.

Den enkelte skole vil gi ytterligere og mer detaljert informasjon om organisering og aktiviteter framover.


Smittervenveileder for skolene

Barneskoler:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/

Ungdomsskoler:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for--ungdomsskole/

 


Viktige hovedprinsipper ved gult tiltaksnivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen/SFO
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  - Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  - Hele klasser regnes som en kohort
  - To kohorter kan samarbeide utendørs
  - Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  - Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  - Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  - Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO
  - Unngå trengsel og store samlinger
  - Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

 

Nye reiseråd for skoleskyss

 • Fra tirsdag 14. desember blir framdøra igjen stengt på de aller fleste bussene i Innlandet, melder Innlandstrafikk.
 • Oppdaterte reiseråd for skoleskyssen
 • Ta med skoleskysskortet hver dag.
 • Ved stengt framdør benyttes bakdør både til på- og avstigning.
 • Bruk munnbind om du ikke kan holde avstand – gjelder for alle over 12 år.
 • Sitt skulder ved skulder, benytt sitteplasser før ståplasser.
 • Hold avstand når du kan – vis ekstra hensyn ved på- og avstigning.
 • Ikke reis med bussen dersom du er syk, eller har andre alternativ.

 

Ta gjerne kontakt
Ta kontakt dersom det er noe du trenger mer informasjon om.

 

Med vennlig hilsen


Publisert: 03.01.2022 15.40.00
Sist endret: 22.02.2022 15.54